Druhá veřejná soutěž

Výsledky 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
1. 10. 2011
- Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro druhou veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje…