Třetí veřejná soutěž

Výsledky 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
14. 12. 2012
- Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky třetí veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, vyhlášené dne…