Druhá veřejná soutěž - 1.PP

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu GAMA, PP 1
31. 7. 2015
- Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Podprogram 1, vyhlášené dne 26.…
Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS Programu GAMA, PP1
30. 4. 2015
- Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného…