Třetí veřejná soutěž - 1PP

Vyhlášení výsledků 3. VS Programu GAMA, PP 1
23. 6. 2016
- Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky třetí veřejné soutěže aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 1, vyhlášené dne 28.…
Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů 3. VS Programu GAMA, PP1
24. 3. 2016
- Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného…