Druhá veřejná soutěž

Vyhlášení výsledků 2. VS Programu ZÉTA
25. 2. 2019
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, vyhlášené dne 12. září 2018. TA ČR předpokládá uzavření…
Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS programu Zéta
15. 11. 2018
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu…