LEEP-SME: Výsledky mezinárodního projektu

Po roce končí CSA projekt LEEP-SME (LEARNING TO ENHANCE EXPLOITATION POTENTIAL OF SME PROJECT RESULTS). Jeho cílem bylo sdílet dobrou praxi, jak vybrat k podpoře projekty, které mají nejvyšší aplikační potenciál, jak pracovat s výsledky hodnocení dále ku prospěchu projektů, jak jim pomoci vyhnout se rizikům, vyřešit krize, uplatnit jejich řešení na trhu, a jak nakonec zhodnotit efektivitu podpory. 

Čtyři partnerské organizace ze tří evropských zemí v projektu nashromáždily a popsaly 22 dobrých praxí, ve kterých je něco užitečného pro každého poskytovatele podpory výzkumu. 

Více informací o projektu naleznete na webové stránce projektu, kde je k dispozici závěrečná zpráva projektu (Design Option Paper), její shrnutí (Executive summary) a informativní brožura

V dalším kroku bude TA ČR spolu s ostatními členy LEEP-SME konsorcia implementovat co největší množství výsledné dobré praxe do interních procesů. 

V případě dotazů nás kontaktujte:
Barbora Nuñez
baya.barbora.nunez@tacr.cz