M-ERA.NET 2 Call 2019 - známe výsledky mezinárodní výzvy

V lednu 2020 se v Praze pod záštitou TA ČR konalo setkání konsorcia M-ERA.NET 2, na kterém se rozhodovalo o podpoře projektů z mezinárodní výzvy M-ERA.NET 2 Call 2019 a nyní známe výsledky.

Výzva byla tematicky zaměřena na tyto oblasti:

  • Functional materials: 13 podpořených projektů
  • High performance composites: 6 podpořených projektů
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces: 10 podpořených projektů
  • Materials for Additive Manufacturing: 4 podpořené projekty
  • Modeling for materials engineering and processing: žádný podpořený projekt
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications: 4 podpořené projekty

Více o úspěšných projektech a výzvě samotné najdete na stránce zde.

V současné době je otevřená další výzva zaměřena na materiálový výzkum a inovace, M-ERA.NET 2 Call 2020. Příjem zkrácených návrhů projektů potrvá do 16. června 12:00 SEČ. Podrobnosti o této výzve naleznete na stránkách www.tacr.cz/soutez/m-era-net/call-2020-3/ a www.m-era.net.