Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
leden 2021
Alokace
1 000 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
1 000 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
podnik, výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
17. 3. 2020 - 16. 6. 2020

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dokumenty pro české uchazeče

Čestné prohlášení za uchazeče
Všeobecné podmínky v6
Formulář pro druh výsledku NmetS
Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET Cofundech
Národní podmínky pro českého uchazeče
TACR Application Form_M-ERA.Net 2 CALL 2020
Příručka pro českého uchazeče_Vše o M-ERA.NET 2 Call 2020
Oficiální dokumenty výzvy

Guide for Proposers
FAQ
mandatory Pre-Proposal form
Související dokumentace a formuláře

TRL stupnice
Struktura cílů NPOV
Definice druhů výsledků
Pravidla pro publicitu
Nařízení komise
Podnik v obtížích – nepoužívat, neplatný dokument
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Smlouva o poskytnutí podpory_ERA-NET Cofund

Výzva je uzavřena.

Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu EPSILON, ze kterého TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 000 000 €. 

Témata výzvy:

  1. Modeling for materials engineering and processing
  2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
  3. High performance composites
  4. Functional materials
  5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
  6. Materials for additive manufacturing

V případě výzvy M-ERA.NET 2 Call 2020 musí mít výzkumné projektové konsorcium minimálně tři partnery požadující podporu a partneři musí být z nejméně dvou odlišných zemí (nejméně jedna evropská či jiná zúčastněná země v Call 2020).

Seznam zapojených zemí (aktuální k datu 22. 4. 2020):


Topic 1 Topic 2 Topic 3 Topic 4 Topic 5   Topic 6
 Modeling for materials engineering and processingInnovative surfaces, coatings and interfacesHigh performance compositesFunctional materialsNew strategies for advanced material-based technologies in health applicationsMaterials  for Additive ManufacturingIndicative call budget (MEUR)
Austria:
FFG
 X – – –X1.0
Belgium (Flanders):
VLAIO
XXXXXX1.0
Belgium (French Speaking Community): FNRSXXXXXX0.2
Belgium (Wallonia): SPWXXXXXX 1.0
Bulgaria: BNSF XXXXXX0.23
Brazil (Sao Paulo): FAPESPXXXXXX0.4
Canada (Québec): PrimaXXXXXX0.7
Czech Republic: TA CRXXXXXX1.0
France: ANRXXXX –1.0
France: Nouvelle-AquitaineXXXXXX0.5
Germany (Saxony): SMWKXXXXXX2.0
Hungary: NKFIH XXXXXX0.3
Israel: IIA *XXXXXX0.7
Israel: MOST *XXXXXX0.4
Latvia: VIAAXXXXXX0.8
Lithuania: RCL XXXXXX0.3
Luxembourg: FNRXXXXXX0.5
Norway: RCNXXXX –X1.0
Poland: NCBRXXXXXX2.0
Poland: NCN XXXXXX0.5
Romania: UEFISCDI XXXXXX1.0
Russia: FASIEXXXXXX0.5
Spain (Asturias): IDEPA XX XX XX0.3
Spain (Basque Country): Innobasque XXXXXX0.5
South Africa (DST)XXXXXX0.4
Switzerland:InnoSuisseXXXXXX1.0
Taiwan: MOSTXXXXXX0.5
Turkey: TÜBITAKXXXXXX1.0

*čeká se na potvrzení účasti
(X) země dané téma podporuje
(-) země dané téma nepodporuje

Oficiální stránka výzvy: m-era.net
Pro hledání partnerů můžete využít:
starfos.tacr.cz,
NMPTeAm4 –Partner Search Facility pre M-ERA.NET Call 2020,
EEN (Enterprise Europe Network) – partner search tool

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 685451.

Novinky

M-ERA.NET Call 2020: Výsledky mezinárodní výzvy
26. 2. 2021
- Do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 2 Call 2020, která spadá do nástroje ERA-NET Cofund, se přihlásilo 54 českých uchazečů v rámci 33 projektů.…
M-ERA.NET Call 2020: Blíží se konec příjmů návrhů projektů
8. 6. 2020
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) upozorňuje, že se blíží  termín pro podání návrhů projektů do mezinárodní výzvy M-ERA.NET Call 2020,…