M-ERA.NET Call 2020: Blíží se konec příjmů návrhů projektů

Technologická agentura České republiky (TA ČR) upozorňuje, že se blíží  termín pro podání návrhů projektů do mezinárodní výzvy M-ERA.NET Call 2020, která je zaměřená na podporu materiálového výzkumu a inovací.

Lhůta pro podání zkrácených návrhů projektů (pre-proposals) končí 16. června 2020, 12:00 SEČ. Koordinátor projektu podává návrh projektu prostřednictvím mezinárodního systému, který naleznete  zde.

Každý český uchazeč (i když je jich v projektu více) odesílá povinné přílohy do datové schránky TA ČR (ID datové schránky: afth9xp) do stejné lhůty, jako je lhůta pro podání zkrácených návrhů projektů.

Uchazeč do pole „VĚC” uvede: „Horizon2020 – M-ERA.NET 2 Call 2020 – prokázání způsobilosti – akronym projektu.

Povinné přílohy, které slouží k prokázání českého uchazeče:

  • čestné prohlášení za uchazeče (není potřeba podepisovat)
  • TACR Application Form
  • průzkum trhu včetně patentové rešerše – pokud je
    v projektu plánováno dosažení výsledku typu “Patent”
  • potvrzení certifikačního orgánu – pokud je v projektu plánováno dosažení výsledku typu “NmetS”
  • účetní závěrky za roky 2016, 2017, 2018 – doložit pouze
    v případě, že nejsou zveřejněny ve Veřejném rejstříku) – není povinné pro výzkumné organizace

Veškeré dokumenty k výzvě naleznete na webových stránkách www.tacr.cz/soutez/m-era-net/call-2020-3/ v sekci “Dokumenty”.

Národní podmínky výzvy, jimiž se musí český uchazeč řídit, vychází z Programu EPSILON, ze kterého TA ČR podpoří české partnery na mezinárodních projektech v celkové výši 1 000 000 EUR. Uchazečem z České republiky mohou být výzkumné organizace a podniky.

Informace k výzvě najdete také na webových stránkách www.m-era.net.