M-ERA.NET 2 Call 2020 - výzva na podporu materiálového výzkumu je otevřena

Mezinárodní výzva na podporu materiálového výzkumu a inovací M-ERA.NET 2 Call 2020 je dnešním dnem, 17. března 2020, otevřena.

Témata výzvy:

 1. Modeling for materials engineering and processing
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance composites
 4. Functional materials
 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications*
 6. Materials for additive manufacturing

*TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny

Seznam zapojených zemí:

Belgie (VLAIO/FNRS/SPW), Bulharsko (BNSF), Brazílie (FAPESP), Česká republika (TA ČR), Francie (ANR/Nouvelle Aquitaine), Izrael (MOST**/IIA**), Jihoafrická republika (DST), Kanada (PRIMA Quebec), Kypr (RIF), Lotyšsko (VIAA), Litva (RCL), Luxembusko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Německo (SMWK), Norsko (RCN), Polsko (NCN/NCBR), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI) Rusko (FASIE), Španělsko (IDEPA/INNOBASQUE), Švýcarsko (INNOSUISSE), Taiwan (MOST), Turecko (TÜBITAK)
**čeká se na potvrzení účasti
– seznam je aktuální k datu 18. 3. 2020

Pro zapojení do výzvy M-ERA.NET 2 Call 2020 je potřeba:

 • vytvořit mezinárodní výzkumné konsorcium – minimálně tři způsobilí partneři z nejméně dvou zapojených zemí,
 • navrhnout téma společného projektu,
 • zvolit koordinátora projektu,
 • společně podat projekt do mezinárodního systému – prostřednictvím mezinárodního systému na stránce zde,
 • poslat TA ČR povinné přílohy českého uchazeče – ID datové schránky: afth9xp.

Lhůta pro příjem zkrácených verzí návrhů projektů je do 16. června 2020.

Pro české uchazeče, kteří podávají svůj návrh projektu prostřednictvím mezinárodní výzvy vyhlášené v rámci daného ERA-NET cofundu stanovuje obecná pravidla dokument Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET cofundech.

Ke každé mezinárodní výzvě zveřejňujeme tyto 3 níže zmíněné dokumenty, které jsou pro českého uchazeče klíčové:

Více informací naleznete na stránkách m-era.net nebo https://www.tacr.cz/soutez/m-era-net/call-2020-3/, kde naleznete i příručku pro české uchazeče Vše o M-ERA.NET 2 Call 2020.