M-ERA.NET 3 Call 2021: Příjem návrhů do 15. 6. 2021

Rádi bychom informovali všechny zájemce o účast v mezinárodní výzvě M-ERA.NET 3 Call 2021, že termín pro příjem projektů končí 15. 6. 2021, 12:00 SEČ. Tato ERA-NET cofundová výzva je určena pro projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace. Nově podpoří také výzkum pro budoucí technologie baterií v souladu se Zelenou dohodu pro Evropu.

Koordinátor projektu podává návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného na tomto odkazu.

Český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu posílá doklady k prokázání způsobilosti prostřednictvím své datové schránky do datové schránky Technologické agentury ČR (TA ČR) do 15. 6. 2021, 12:00 SEČ.

Čeští uchazeči ve výzvě M-ERA.NET 3 Call 2021 dokládají: 

  • čestné prohlášení za uchazeče,
  • TA CR Application Form,
  • účetní závěrky za roky 2017, 2018, 2019 (nutné doložit pouze v případě, že nejsou zveřejněné ve Veřejném rejstříku, doložení není povinné pro výzkumné organizace),
  • průzkum trhu a patentovou rešerši, v případě, že je v projektu plánovaný výsledek typu “Patent”,
  • potvrzení certifikačního orgánu, v případě, že je v projektu plánovaný výsledek typu “NmetS”.

Uchazeč do pole “VĚC” uvede: „Horizon2020 – M-ERA.NET 3 Call 2021 – prokázání způsobilosti – akronym projektu”.

ID datové schránky: afth9xp

Další informace a všechny aktuální dokumenty k výzvě naleznete na tomto odkazu.