Více informací

Probíhá hodnocení zkrácených návrhů projektů (pre-proposals).

M-ERA.NET pořádala 25. března informační webinář. Z webináře je dostupná prezentace a videozáznam.

Témata mezinárodní výzvy:

1. Modeling for materials engineering, processing, properties and durability
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
6. Materials for additive manufacturing

Velikost projektového konsorcia:

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi nezávislými subjekty z nejméně dvou zemí zapojených do výzvy. Standardní velikost konsorcia je tři až šest partnerů.

Seznam zemí, které předběžne projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie (FNRS, FWO, HERMESFUND, SPW), Brazílie (FAPESP), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA, BF), Francie (ANR, RNAQ), Chorvatsko (MZO), Island (RANNISY), Izrael (IIA, MOST-IL), Jihoafrická republika (DSI), Kanada (PRIMA), Kypr (RIF), Lotyšsko (VIAA), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Německo (BMBF, JÜLICH, SMWK), Norsko (RCN), Polsko (NCBR, NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Rusko (FASIE), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI, CDTI, EJ-GV, IDEPA, Innobasque), Švédsko (VINNOVA), Švýcarsko (DETEC), Taiwan (MoST-TW), Turecko (TÜBITAK).

Pravidla výzvy

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Tato pravidla budou stanovena v dokumentu Guide for Proposers, který bude zveřejněn nejpozději v den vyhlášení výzvy. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (podprogramu 2), ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty v rámci mezinárodních projektů. TA ČR na výzvu alokovala 2 000 000 €. Více informací o národních podmínkách naleznete v sekci Dokumenty výše.

Oficiální stránka výzvy: www.m-era.net
Hledání partnerů: Partner Search Facility

kontaktní osoba: Kateřina Volfová
katerina.volfova@tacr.cz; +420 234 611 629

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 958174.