Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
pravděpodobně leden 2022
Alokace
2 000 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
350 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
podnik, výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
15. 3. 2021 - 15. 6. 2021

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Příručky

Pravidla pro publicitu
Příručka Vše o M-ERA.NET 3 Call 2021
Dokumenty pro české uchazeče

Všeobecné podmínky v6
Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET Cofundech
Národní podmínky pro českého uchazeče M-ERA.NET 3 Call 2021
Oficiální dokumenty výzvy

Call flyer_M-ERA.NET 3 Call 2021
Guide for proposers_M-ERA.NET 3 Call 2021
FAQ_M-ERA.NET 3 Call 2021
Mandatory Pre-Proposal form_M-ERA-NET 3 Call 2021
Povinné přílohy českého uchazeče

Čestné prohlášení za uchazeče
Formulář pro druh výsledku NmetS
TA CR Application Form_M-ERA.Net 3 Call 2021_v1
Další

Nařízení komise
Smlouva o poskytnutí podpory_ERA-NET Cofund – aktualizováno ke dni 6. 10. 2021
Rozhodnutí o poskytnutí podpory – ERA-NET Cofund – aktualizováno ke dni 6. 10. 2021
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)

Výzva je uzavřena.

M-ERA.NET pořádala 25. března informační webinář. Z webináře je dostupná prezentace a videozáznam.

Témata mezinárodní výzvy:

1. Modeling for materials engineering, processing, properties and durability
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
6. Materials for additive manufacturing

Velikost projektového konsorcia:

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi nezávislými subjekty z nejméně dvou zemí zapojených do výzvy. Standardní velikost konsorcia je tři až šest partnerů.

Seznam zemí, které předběžne projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie (FNRS, FWO, HERMESFUND, SPW), Brazílie (FAPESP), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA, BF), Francie (ANR, RNAQ), Chorvatsko (MZO), Island (RANNISY), Izrael (IIA, MOST-IL), Jihoafrická republika (DSI), Kanada (PRIMA), Kypr (RIF), Lotyšsko (VIAA), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Německo (BMBF, JÜLICH, SMWK), Norsko (RCN), Polsko (NCBR, NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Rusko (FASIE), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI, CDTI, EJ-GV, IDEPA, Innobasque), Švédsko (VINNOVA), Švýcarsko (DETEC), Taiwan (MoST-TW), Turecko (TÜBITAK).

Pravidla výzvy

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Tato pravidla budou stanovena v dokumentu Guide for Proposers, který bude zveřejněn nejpozději v den vyhlášení výzvy. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (podprogramu 2), ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty v rámci mezinárodních projektů. TA ČR na výzvu alokovala 2 000 000 €. Více informací o národních podmínkách naleznete v sekci Dokumenty výše.

Oficiální stránka výzvy: www.m-era.net
Hledání partnerů: Partner Search Facility

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 958174.

Novinky

M-ERA.NET 3 Call 2021: Výsledky mezinárodní výzvy
24. 4. 2022
- Do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 3 Call 2021, která je zaměřená na materiálový výzkum a inovace, se přihlásilo 86 českých uchazečů v rámci 62…
Staňte se hodnotitelem projektů v oblasti materiálového výzkumu
22. 10. 2021
- Evropský nástroj ERA-NET Cofund M-ERA.NET, který podporuje materiálový výzkum a inovace, aktuálně hledá experty pro hodnocení úplných návrhů…