M-ERA.NET 3 Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací je otevřena

Od 15. 3. 2022 je otevřena mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2022, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci o výzvu podávat do 15. 6. 2022, 12:00 SEČ.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Podmínkou způsobilosti výzkumných organizací je zapojení alespoň jednoho českého podniku do projektového konsorcia. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí
z programu Epsilon a Národního plánu obnovy, ze kterého je předpokládané financování výzvy. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu je
1 000 000 €, z toho maximálně 350 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektů.

Témata výzvy (v originálním znění):

1. Materials for energy
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
(TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
6. Materials for electronics

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Projekty musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o partnery ze zemí, jež nejsou součástí konsorcia poskytovatelů, pokud si zajistí vlastní financování.

Seznam zemí a poskytovatelů, kteří jsou do výzvy zapojeni**: 

Belgie (F.R.S.-FNRS, SPW, VLAIO), Brazílie (FAPESP*), Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (Business Finland), Francie (ANR, RNAQ), Chorvatsko (MSE), Izrael (MOST-IL, IIA*), Jihoafrická republika (DSI), Jižní Korea (KIAT), Kanada – Québec (PRIMA), Litva (LMT), Lotyšsko (LZP), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Německo (SMWK), Polsko (NCBR, NCN), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI*), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI, IDEPA, EJ-GV, Innobasque), Taiwan (MoST-TW), Turecko (TUBITAK*).

* Účast ve výzvě bude potvrzena.
**Seznam je aktuální ke dni vyhlášení výzvy 15. 3. 2022.

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodní výzvy musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. 

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy se dočtete v Příručce pro uchazeče, která bude zveřejněna spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”. Oproti předchozí výzvě vyhlášené v rámci Cofundu M-ERA.NET 3 došlo ke změně národních podmínek, proto doporučujeme
se se zveřejněnými dokumenty důkladně seznámit.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.tacr.cz nebo www.m-era.net