Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
únor 2023
Alokace
1 000 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
350 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
podnik, výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
15. 3. 2022 - 15. 6. 2022

Příjem úplných návrhů projektů (full proposlas) trvá do 17. 11. 2022, 12:00 SEČ. Koordinátor projektu podává full proposal prostřednictvím elektronického systému dostupného na tomto odkazu.

Záznam z informačního webináře, který 4. dubna pořádala M-ERA.NET 3, je dostupný zde.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Příručky

Pravidla pro publicitu
Příručka pro uchazeče M-ERA.NET 3 Call 2022_v2
Dokumenty pro českého uchazeče

Národní podmínky pro uchazeče M-ERA.NET 3 Call 2022_v2
Všeobecné podmínky v7
Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET Cofundech
Povinné přílohy pro českého uchazeče

Čestné prohlášení o složení konsorcia
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Formulář pro druh výsledku NmetS
Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“
TA CR Application Form_M-ERA.NET 3 Call 2022_v2
Oficiální dokumenty výzvy

FAQ
Guide for proposers
Mandatory Pre-Proposal form
Další

Nařízení komise
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Mezinárodní výzva M-ERA.NET 3 Call 2022 je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací.

Témata výzvy (v originálním znění):

1. Materials for energy
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications 
(TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
6. Materials for electronics

Velikost projektového konsorcia:

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Projekty musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o partnery ze zemí, jež nejsou součástí konsorcia poskytovatelů, pokud si zajistí vlastní financování.

Seznam zapojených zemí a poskytovatelů**:

Belgie (F.R.S.-FNRS, SPW, VLAIO), Brazílie (FAPESP*), Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (Business Finland), Francie (ANR, RNAQ), Chorvatsko (MSE), Izrael (MOST-IL, IIA*), Jihoafrická republika (DSI), Jižní Korea (KIAT), Kanada – Québec (PRIMA), Litva (LMT), Lotyšsko (LZP), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Německo (SMWK), Polsko (NCBR, NCN), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI*), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI, IDEPA, EJ-GV, Innobasque), Taiwan (MoST-TW), Turecko (TUBITAK*).

* Účast ve výzvě bude potvrzena.
**Seznam je aktuální ke dni vyhlášení výzvy 15. 3. 2022.

Pravidla výzvy:

TA ČR podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Podmínkou způsobilosti výzkumných organizací je zapojení alespoň jednoho českého podniku do projektového konsorcia. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu Epsilon a Národního plánu obnovy, ze kterého je předpokládané financování výzvy.

Hledání partnerů:

Na stránkách M-ERA je k dispozici Partner Search Tool
K vyhledávání také může uchazeč využít  partner search tool od EEN (Enterprise Europe Network).

Kontaktní osoba:

  • Kateřina Volfová
  • katerina.volfova@tacr.cz
  • +420 778 463 138

Novinky

M-ERA.NET 3 Call 2022: Příjem návrhů projektů do 15. 6. 2022
9. 6. 2022
- Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě M-ERA.NET 3 Call 2022, že termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposals) končí 15…
Podmínky financování mezinárodních výzev z Národního plánu obnovy
28. 4. 2022
- Vzhledem k financování projektů v letošních mezinárodních výzvách z prostředků Národního plánu obnovy (NPO), informuje Technologická agentura…