M-ERA.NET 3 Call 2022: Příjem návrhů projektů do 15. 6. 2022

Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě M-ERA.NET 3 Call 2022, že termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposals) končí 15. 6. 2022 ve 12:00 SEČ. Cílem výzvy je podpořit projekty, které jsou zaměřené na materiálový výzkum a inovace.

Koordinátor projektu podává pre-proposal prostřednictvím elektronického systému dostupného na tomto odkazu.

Český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu posílá dokumenty k prokázání způsobilosti (tzv. povinné přílohy) prostřednictvím své datové schránky do datové schránky Technologické agentury (TA ČR) do 15. 6. 2022, 12:00 SEČ.

Uchazeč do pole “VĚC” uvede: “Horizon2020 – M-ERA.NET Call 2022 – prokázání způsobilosti – akronym projektu.”

ID datové schránky: afth9xp

Přehled povinných příloh: 

Hlavní uchazeč posílá:Další účastník posílá:
Čestné prohlášení za uchazečeČestné prohlášení za uchazeče
Čestné prohlášení o složení konsorciaÚčetní závěrky za roky uvedeny (2018, 2019, 2020)**
TA CR Application Form
Prohlášení o dodržování zásady “významně nepoškozovat”
Přílohy k výsledkům*
Účetní závěrky za roky uvedeny (2018, 2019, 2020)**
* pouze pro výsledky druhů Nmets nebo Patent 
**pouze pokud se jedná o podnik, a pokud nejsou závěrky zveřejněny ve Veřejném rejstříku

Povinné přílohy k výstupům/výsledkům a TA CR Application Form musí být zaslány do stanoveného termínu, TA ČR o ně nebude dodatečně žádat.

Všechny aktuální dokumenty naleznete zde v sekci “Dokumenty”.