M-ERA.NET 3 Call 2022: Výsledky mezinárodní výzvy

Do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 3 Call 2022, která je zaměřená na materiálový výzkum
a inovace, se přihlásilo 81 českých uchazečů v rámci 41 výzkumných projektů.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří pět úspěšných českých týmů, které se budou podílet na těchto projektech:

  • DC-PEM (Development of a cost-effective anode for PEM water electrolysis)
  • H2MobilHydride (Development and Processing of Advanced Metal Hydride Composites with Specific Microstructure Properties for mobile hydrogen storage applications)
  • HAMAAC (Healable Al alloys Manufacturing by Advanced Automated Characterisation)
  • SAFER (Self-healing fiber ceramic matrix composite)
  • TOP-Crete (Novel bendable thermoplastic rebars for improved durability and sustainability of concrete structures)

Cílem výzvy bylo podpořit projekty v těchto oblastech (v originálním znění):

1. Materials for energy
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
6. Materials for electronics

Více informací o úspěšných projektech a této výzvě najdete zde.

Mezinárodní výzva M-ERA.NET 3 Call 2023 je momentálně otevřena. Více informací
o této výzvě naleznete zde.