Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
pravděpodobně únor 2024
Alokace
1 500 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
350 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
1. 3. 2023 - 16. 5. 2023

Termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposal) trvá
do 16. 5. 2023, 12:00 SEČ.

Pokud je v projektu více českých uchazečů, povinné přílohy zasílá každý český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu prostřednictvím své datové schránky do datové schránky TA ČR. V případě, že je v projektu jen jeden český uchazeč, automaticky vystupuje v roli českého hlavního uchazeče.

Uchazeč do pole „VĚC” uvede: „Horizon2020– M-ERA.NET 3 Call 2023 – prokázání způsobilosti – akronym projektu“.

ID datové schránky: afth9xp

webináře

TermínAkceVíce informací/registrace
14. 3. 2023
11:00 – 13:00
M-ERA.NET Infromation webinarwww.m-era.net/events/m-era-net-call-2023-webinar

Dokumenty

Z důvodu úpravy směrnice SME-36, která popisuje postup TA ČR pro mezinárodní výzvy, došlo ke změně názvů dokumentů:
Národní podmínky pro českého uchazeče – nově Základní parametry výzvy,
Příručka pro uchazeče – nově Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy
.

Dokumenty pro českého uchazeče

Základní parametry výzvy M-ERA.NET 3 Call 2023_v1
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy M-ERA.NET 3 Call 2023_v2
Všeobecné podmínky_v7
Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – s účinností do 6. 9. 2023
Povinné přílohy českého uchazeče

TA CR Application Form_M-ERA.NET 3 Call 2023_v3
Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“_M-ERA.NET 3 Call 2023
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Formulář pro druh výsledku Nmet (nově 2022)
Další dokumenty

Nařízení komise
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Smlouva o poskytnutí podpory M-ERA.NET 3 Call 2023_verze k 5. 3. 2024
Rozhodnutí o poskytnutí podpory M-ERA.NET 3 Call 2023_verze k 5. 3. 2024
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné zde

Informace o výzvě

Mezinárodní výzva M-ERA.NET 3 Call 2023 podporuje projekty v oblasti materiálového výzkumu a inovací.

Témata výzvy (v originálním znění):

1. Sustainable advanced materials for energy
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. Advanced materials and technologies for health applications
(TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
6. Next generation materials for advanced electronics

Velikost projektového konsorcia:

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Projekty musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o partnery ze zemí, jež nejsou součástí konsorcia poskytovatelů, pokud si zajistí vlastní financování.

Seznam zapojených zemí a poskytovatelů*:

Belgie (F.R.S.-FNRS, SPW, VLAIO), Brazílie (FAPESP**), Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD**), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA, Business Finland), Francie (ANR, RNAQ), Chorvatsko (MSE), Itálie (CaR), Izrael (MOST-IL, IIA), Jihoafrická republika (DSI**), Jižní Korea (KIAT), Kanada – Québec (PRIMA), Litva (LMT), Lotyšsko (LZP), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Německo (SMWK**), Norsko (RCN), Polsko (NCBR, NCN), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MVZI), Španělsko (AEI, IDEPA, EJ-GV, Innobasque), Švédsko (Vinnova), Taiwan (NSTC), Turecko (TUBITAK).

*Seznam zemí je ze dne 1. 3. 2023, pro aktuální seznam zemí navštivte stránku www.m-era.net

**účast ve výzvě bude potvrzena

Pravidla výzvy:

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče v celkové alokaci
1 500 000 EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky, které jsou zveřejněné v dokumentu Základní parametry výzvy M-ERA.NET 3 Call 2023, vycházející z Programu SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce). V případě možnosti bude výzva financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Hledání partnerů: Partner Search Tool
Oficiální stránka výzvy: www.m-era.net

Kontaktní osoba:

  • Kateřina Volfová
  • katerina.volfova@tacr.cz
  • +420 778 463 138

Novinky

M-ERA.NET 3 Call 2023: Výsledky mezinárodní výzvy
3. 5. 2024
- Do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 3 Call 2023, která je zaměřená na materiálový výzkum a inovace, se přihlásilo 104 českých uchazečů v rámci 68…
M-ERA.NET 3 Call 2022: Výsledky mezinárodní výzvy
8. 3. 2023
- Do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 3 Call 2022, která je zaměřená na materiálový výzkum a inovace, se přihlásilo 81 českých uchazečů v rámci 41…