M-ERA.NET 3 Call 2023: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací je otevřena

Od 1. 3. 2023 je otevřena mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2023, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci o výzvu podávat do 16. 5. 2023, 12:00 SEČ.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu SIGMA a Národního plánu obnovy. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu je 1 500 000 EUR, z toho maximálně 350 000 EUR na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektů.

Témata výzvy (v originálním znění):

1. Sustainable advanced materials for energy
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. Advanced materials and technologies for health applications
(TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
6. Next generation materials for advanced electronics

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Projekty musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o partnery ze zemí, jež nejsou součástí konsorcia poskytovatelů, pokud si zajistí vlastní financování.

Seznam zemí a poskytovatelů, kteří jsou do výzvy zapojeni**: 

Belgie (F.R.S.-FNRS, SPW, VLAIO), Brazílie (FAPESP*), Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD*), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA, Business Finland), Francie (ANR, RNAQ), Chorvatsko (MSE), Itálie (CaR), Izrael (MOST-IL, IIA), Jihoafrická republika (DSI*), Jižní Korea (KIAT), Kanada – Québec (PRIMA), Litva (LMT), Lotyšsko (LZP), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Německo (SMWK*), Norsko (RCN), Polsko (NCBR, NCN), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MVZI), Španělsko (AEI, IDEPA, EJ-GV, Innobasque), Švédsko (Vinnova), Taiwan (NSTC), Turecko (TUBITAK).

* Účast ve výzvě bude potvrzena.
**Seznam je aktuální ke dni vyhlášení výzvy 1. 3. 2023

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodní výzvy musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. 

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy se dočtete v dokumentu Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy, který bude zveřejněn spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.tacr.cz nebo www.m-era.net