NEWHORRIZON

winner logo

“Excelence ve výzkumu a inovacích pro Evropu přijetím konceptu zodpovědného výzkumu a inovací”

Identifikace projektu:

Registrační číslo: 741402
Identifikace programu: Horizon2020
Typ akce: CSA (Coordination and support action)
Délka trvání projektu: 48 měsíců (1. 5. 2017 – 30. 4. 2021)
Celková alokace TA ČR: 257 650 €
EU podíl: 100 %
Celková alokace projektu: 6 799 943 €
Celková alokace člověkoměsíců za TA ČR: 35,8 PM
Výzva: H2020-SwafS-2016-1

Hlavní cíl projektu
Projekt “Excellence in science and innovation for Europe by adopting the concept of Responsible Research and Innovation (NewHoRRIzon)” si klade za cíl posilovat přijetí principů RRI v programu Horizon 2020 i mimo jeho rámec. Jeho cílem je přispět k utvoření konceptuálního základu a operačních principů, které umožní plně integrovat RRI do evropského i národního výzkumu, inovační praxe a finanční podpory. Za účelem dosažení tohoto cíle bude v rámci projektu NewHoRRIzon spuštěno 18 sociálních laboratoří, které budou pokrývat všechny součásti programu Horizon 2020. Společně s širokou skupinou R&I stakeholderů budou pro tyto laboratoře těchto navrženy na míru šité pilotní aktivity, které budou stimulovat zohledňování a přijetí principů RRI napříč programem Horizon 2020 a jeho částmi. Tyto pilotní aktivity budou zaměřeny na řadu R&I aktérů jako jsou akademická sféra, podniky, ne-univerzitní výzkumné instituty, organizace podporující výzkum, tvůrce politik na evropské úrovni i úrovni členských států a globální úrovni, organizace občanské společnosti, širokou veřejnost i specifickou veřejnost či veřejnosti, které se formují v průběhu technologických kontroverzí. Tyto pilotní akce navržené a testované v sociálních laboratořích přispějí k nárůstu R&I projektů, které plně zohledňují důležitost RRI.Složení konsorcia:

1. INSTITUT FUER HOEHERE STUDIEN – INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES (IHS), Rakousko – koordinátor
2. AARHUS UNIVERSITET (AU), Dánsko
3. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (VTT),Finsko
4. OESTERREICHISCHE FORSCHUNGSFOERDERUNGSGESELLSCHAFT MBH (FFG), Rakousko
5. FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. (Fraunhofer), Německo
6. WAGENINGEN UNIVERSITY (WU), Nizozemsko
7. FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES (Sciences Po), Francie
8. FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (TECNALIA), Španělsko
9. UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (UvA), Nizozemsko
10. GENOK – SENTER FOR BIOSIKKERHET (GENOK), Norsko
11. EUROSCIENCE ASSOCIATION (EuroScience), Francie
12. SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR (ETAg), Estonsko
13. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY (TACR), Česká republika 
14. ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION GMBH (ZSI), Rakousko
15. VEREINIGUNG DEUTSCHER WISSENSCHAFTLER EV (FGS (VDW), Germany
16. UNIVERSITEIT LEIDEN (UL), Nizozemsko
17. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (MIN EZ), Nizozemsko
18. THE UNIVERSITY OF THE WEST INDIES U WI* (UWI), Jamajka
19. COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SENORA DELROSARIO CORPORACION SIN ANIMO DE LUCRO (UR), Kolumbia
Projektové aktivity jsou rozděleny do 10 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Conceptual Framework and Methods 
WP2: Excellent Science
WP3: Industrial Leadership
WP4: Societal Challenges
WP5: Diversity of Approaches
WP6: Society Readiness Level (SRL)
WP7: Lessons learnt and dissemination, communication and exploitation
WP8: Evaluation and overall narratives and storylines
WP9: Knowledge diffusion, project communication, and generation of long term impact
WP10: Project management and scientific coordination

Webová stránka: www.newhorrizon.eu 

EUflag

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 741402.