PROJEKT ROZVOJ TA ČR

Projekt Zvýšení výkonnosti a kvality prováděných věcných agend Technologické agentury České republiky

Co je cílem projektu?
Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit podmínky pro komplexní rozvoj a zvýšení efektivity chodu a činností TA ČR a tím i transparentnosti TA ČR. Cíle bude dosaženo nastavením efektivního systému strategického, projektového a procesního řízení a plánování, efektivní vnější komunikací, nastavením systému řízení a rozvoje lidských zdrojů a posílením kompetencí a odbornosti zaměstnanců.

Harmonogram
24 měsíců (1. 12. 2013 – 30. 11. 2015)

Cílová skupina
všech 45 zaměstnanců TA ČR (organizační složka státu).

Klíčové aktivity

 • Řízení a administrace projektu
 • Realizace vstupních analýz
 • Nastavení strategického řízení a plánování organizace
 • Nastavení projektového řízení
 • Nastavení procesního řízení organizace a zavedení optimalizačních opatření
 • Nastavení systému řízení lidských zdrojů včetně vzdělávání
 • Vytvoření komunikační strategie TA ČR

Výběrová řízení

 • VŘ 001 – Analýza zahraničních zkušeností a vnějšího prostředí
 • VŘ 002 – Nastavení systému plánování rozvoje a řízení IT služeb
 • VŘ 003 – Podklady pro harmonizaci výkonu finanční kontroly
 • VŘ 004 – Podklady pro oblast personalistiky a rozvoje lidských zdrojů
 • VŘ 005 – Podklady pro komunikační strategii TA ČR

Hlavní výstupy

 • Projektový manuál
 • Souhrnná analytická zpráva
 • Rozšířený procesní model
 • Nová rozvojová strategie TA ČR do roku 2025 (2030)
 • Rozpracovaná strategie TA ČR do úrovně vybraných implementačních dokumentů
 • Projektová metodika a projektové řízení v rámci TA ČR
 • Metodika tvorby a správy procesního modelu
 • Koncepce vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v rámci TA ČR
 • Nová komunikační strategie TA ČR

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více informací naleznete na www.esfcr.cz.

Podrobnější informace o projektu – Rozvoj TA ČR