Filmová cena

TA ČR uděluje společně se Zlín Film Festivalem od roku 2020 filmovou cenu za popularizaci vědy mezi mládeží. Smyslem ocenění není pouze popularizace výzkumu a inovací mezi mladou generací, ale také uctění památky významných osobností, které položily populárně vědeckému filmu stavební kameny. 

Filmovou cenu TA ČR na 3D tiskárně realizuje společnost 3Dees ve spolupráci se sklářem Lukášem Jabůrkem, který je autorem Cen TA ČR za aplikovaný výzkum. Na její vznik dohlížel i autor hlavní festivalové ceny akademický sochař Radim Hanke.

Prohlédněte si historii Filmové ceny TA ČR