Partnerství pro biodiverzitu Call 2021: Příjem návrhů projektů do 30. 11. 2021

Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě Partnerství pro biodiverzitu Call 2021, že termín pro příjem zkrácených návrhů projektů
(tzv. pre-proposals) končí 30. 11. 2021, v 15:00 SEČ. Výzva je určena na podporu projektů zaměřených na výzkum v oblasti podpory biodiverzity
a ochrany ekosystémů.

Koordinátor projektu podává pre-proposal prostřednictvím elektronického systému dostupného na tomto odkazu.

Český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu posílá dokumenty k prokázání způsobilosti (tzv. povinné přílohy) prostřednictvím své datové schránky do datové schránky Technologické agentury (TA ČR) do 30. 11. 2021, 15:00 SEČ.

Uchazeč do pole “VĚC” uvede: “Horizont Evropa – Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 – prokázání způsobilosti – akronym projektu.”

ID datové schránky: afth9xp

Přehled povinných příloh: 

Hlavní uchazeč posílá:Další účastník posílá:
Čestné prohlášení za uchazečeČestné prohlášení za uchazeče
Čestné prohlášení o složení konsorciaTA CR Application Form
TA CR Application FormVýpis skutečných majitelů
Výpis skutečných majitelůÚčetní závěrky za roky uvedeny
(2017, 2018, 2019)**
Přílohy k výsledkům*
Účetní závěrky za roky uvedeny
(2017, 2018, 2019)**

* pouze pro výsledky druhů Nmets nebo Patent 
**pouze pokud se jedná o podnik, a pokud nejsou závěrky zveřejněny ve Veřejném rejstříku

Povinné přílohy k výstupům/výsledkům, TA CR Application Form a Výpis z evidence skutečných majitelů musí být zaslány
do termínu pro podání návrhu projektu (pre-proposal) a nebudou dodatečně dožádávány!

Všechny aktuální dokumenty naleznete zde v sekci “Dokumenty”.