Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
pravděpodobně září/říjen 2022
Alokace
730 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
300 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
hlavní uchazeč: výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu; další účastník: výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu
Lhůta pro podání návrhů projektů
1. 10. 2021 - 30. 11. 2021

Výzva je uzavřena.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Příručky

Pravidla pro publicitu
Příručka pro uchazeče Partnerství pro biodiverzitu Call 2021_v3
Dokumenty pro české uchazeče

Všeobecné podmínky v6
Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET Cofundech
Národní podmínky pro českého uchazeče Partnerství pro biodiverzitu Call 2021_v4
Povinné přílohy českého uchazeče

Čestné prohlášení za uchazeče
Formulář pro druh výsledku NmetS
Čestné prohlášení o složení konsorcia
TA CR Application Form_Partnerství pro biodiverzitu Call 2021_v2
Přehled povinných příloh_Partnerství pro biodiverzitu Call 2021
Průvodce evidencí skutečných majitelů
Oficiální dokumenty výzvy

Call Documents_Biodiversa+ Call 2021
Další

Nařízení komise
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Smlouva o poskytnutí podpory_Partnerství pro biodiverzitu Call 2021
Rozhodnutí o poskytnutí podpory_Partnerství pro biodiverzitu Call 2021
Prezentace_Webinář Evropská partnerství a mezinárodní výzvy 2021

Mezinárodní výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2021: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea podporuje výzkum v oblasti (podpory) biodiverzity a ochrany ekosystémů, a to ve všech prostředích (suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy). Čeští uchazeči se ovšem musí zúčastnit takových projektů, jejichž výsledky budou uplatnitelné v podmínkách ČR (Tato uplatnitelnost bude kontrolována v průběhu kontroly způsobilosti).

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity 
  • Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs 
  • Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcomes

Velikost projektového konsorcia:

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Seznam zapojených zemí a poskytovatelů:

Belgie (BELSPO, F.R.S-FNRS, FWO), Brazílie (CONFAP, CNPq), Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD)*, Estonsko (ETAg, MoE_EE*, MEM), Finsko (AKA, MoE_FI*), Francie (ANR), Irsko (EPA), Island (RANNIS), Itálie (MUR, PROV.BZ), Izrael (MoEP), Jihoafrická republika (DSI), Litva (LMT), Lotyšsko (LSC, VIAA), Maďarsko (NKFIH), Maroko (MENFPESRS), Moldavsko (NARD), Německo (DFG, VDI/VDE-IT), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT, FRCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Řecko (GSRI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI, FB), Švédsko (FORMAS), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Tunisko (MHESR) a Turecko (TAGEM, TÜBITAK)

*Čeká se na formální schválení účasti ve výzvě.
**Informace o zúčastněných brazilských státech najdete zde.
-Seznam zemí je aktuální ke dni 8. 11. 2021, kdy se přidalo Rumunsko

Pravidla výzvy:

Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu Prostředí pro život, ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty mezinárodních projektů. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 730 000 €, z toho maximálně 300 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Dokument Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET Cofundech je momentálně platný i pro mezinárodní výzvy v rámci Evropských partnerství.

Oficiální stránka výzvy: www.biodiversa.org
Hledání partnerů: BiodivERsA Partner Search Tool

Kontaktní osoba:

  • Matěj Štěpánek
  • matej.stepanek@tacr.cz
  • +420 770 194 873

Novinky

Partnerství pro biodiverzitu Call 2021: Výsledky mezinárodní výzvy
10. 2. 2023
- Do mezinárodní výzvy Partnerství pro biodiverzitu Call 2021, která je zaměřená na výzkum v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů, se…
Staňte se členem “Enlarged Stakeholder Board” Evropského partnerství Biodiversa+
9. 12. 2021
- Evropské partnerství Biodiversa+ (Partnerství pro biodiverzitu) hledá zájemce - ne-akademické organizace - o členství v nově vznikajícím orgánu…