Základní informace

Lhůta pro podání návrhů projektů
1. 10. 2021 - 30. 11. 2021
Termín vyhlášení výsledků
pravděpodobně září/říjen 2022
Alokace
730 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
300 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
hlavní uchazeč: výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu; další účastník: výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu

Dokumenty

Více informací

Dle předběžného harmonogramu by měla být výzva vyhlášena 1. 10. 2021.
Informační webinář, který je organizovaný strategickou sítí BiodivERsA, proběhne 12. října od 11:00 do 12:30, registrovat se bude možné od září. 

Mezinárodní výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2021: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea podporuje výzkum v oblasti (podpory) biodiverzity a ochrany ekosystémů, a to ve všech prostředích (suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy). Čeští uchazeči se ovšem musí zúčastnit takových projektů, jejichž výsledky budou uplatnitelné v podmínkách ČR (Tato uplatnitelnost bude kontrolována v průběhu kontroly způsobilosti).

Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění):

  • Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity 
  • Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs 
  • Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcomes

Velikost projektového konsorcia:

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Seznam zemí, které předběžně projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie (BELSPO, F.R.S-FNRS, FWO), Brazílie, Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg, MoE, MEM), Finsko (AKA, MoE), Francie (ANR), Irsko (EPA), Island (Rannis), Itálie (MUR), Izrael (MoEP), Jihoafrická republika, Litva (LMT), Lotyšsko (LSC, VIAA), Maďarsko (NKFIH), Maroko (MENFPESRS), Moldavsko (NARD), Německo (DFG, VDI/VDE-IT), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT, FRCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (MoEnv, UEFISCDI), Řecko (GSRI), Slovensko (MoE, SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI, FB), Švédsko (FORMAS), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Tunisko (MHESR) a Turecko.

Pravidla výzvy:

Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu Prostředí pro život, ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty mezinárodních projektů. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 730 000 €, z toho maximálně 300 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Oficiální stránka výzvy: www.biodiversa.org
Hledání partnerů: BiodivERsA Partner Search Tool

kontaktní osoba: Matěj Štěpánek
matej.stepanek@tacr.cz; +420 770 194 873

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Evropa.