Partnerství pro biodiverzitu Call 2022: Mezinárodní výzva je otevřená

Od 8. 9. 2022 je otevřena již druhá mezinárodní výzva Evropského Partnerství pro biodiverzitu Call 2022: “Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society.” Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) mohou zájemci podávat do 9. 11. 2022, 15:00 SEČ.

Výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2022, kterou vyhlašuje strategická síť Biodiversa+, je zaměřena na výzkum v oblasti monitoringu biodiverzity a proměny ekosystémů. Cílem výzvy je zlepšit naše chápání stavu, trendů a dynamik biologické rozmanitosti, a to ve všech prostředích: suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy. Stejně jako v minulém roce i tato výzva zároveň slouží jako nástroj Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (Biodiversity strategy for 2030), a tedy i Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal).

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem životního prostředí. Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu Prostředí pro život, z kterého finančně podpoříme úspěšné české projekty. Celková finanční částka podpory
TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 500 000 EUR, z toho maximálně 170 000 EUR na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění): 

  • Innovation and harmonisation of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data
  • Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss*
  • Making use of available biodiversity monitoring data

*TA ČR nepodpoří projekty týkající se tématu č. 2.

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy musí splnit národní podmínky vycházející z Programu Prostředí pro život. Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejichž výsledky jsou uplatnitelné v podmínkách ČR.

Poskytovatelé podpory, kteří jsou do výzvy zapojeni*:

Belgie (BELSPO, F.R.S-FNRS, FWO), Brazílie (CONFAP, CNPq),  Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg, MoE, MEM), Finsko (AKA, MoE), Francie (ANR, OFB), Irsko (EPA), Itálie (MUR. PROV.BZ), Jihoafrická republika (DSI), Litva (LMT), Lotyšsko (LSC), Maďarsko (NKFIH), Maroko (MESRSI), Moldavsko (NARD), Německo (DFG, VDI/VDE-IT), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Pobřeží slonoviny (FONTSI),Polsko (NCN), Portugalsko (FCT, Portugalsko – Azory: FRCT) Rakousko (FWF), Rumunsko (MoEnv, UEFISCDI), Řecko (GSRI), Slovensko (MoE, SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI, CDTI, FB), Švédsko (SEPA, SNSA), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Tunisko (MHESR), Turecko (TAGEM, TUBITAK)

*Pro aktuální seznam zemí a poskytovatelů navštivte stránku www.biodiversa.org

Zájemci se mohou zúčastnit mezinárodního informačního webináře, který se uskuteční 20. září od 15:00 do 16:30 (CEST) a pořádá ho strategická síť Biodiversa+. Registrovat se můžete zde.

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy se dočtete v Podmínkách zapojení českého uchazeče do výzvy Partnerství pro biodiverzitu Call 2022 (dříve Příručka pro uchazeče), která bude spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”.

Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky www.tacr.cz a https://www.biodiversa.org/2017 

Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool.