Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
pravděpodobně září 2023
Alokace
500 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
170 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
hlavní uchazeč: výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu další účastník: výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu
Dle předběžného harmonogramu by měla být výzva vyhlášena v září 2022. 

20. září od 15:00 do 16:30 (CEST) bude strategická síť Biodiversa+ pořádat mezinárodní informační webinář, kde se dozvíte více informací o výzvě Partnerství pro biodiverzitu Call 2022. Registrovat se můžete zde.

Výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2022 “Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society”, kterou vyhlašuje strategická síť Biodiversa+, je zaměřena na výzkum v oblasti monitoringu biodiverzity a proměny ekosystémů. Cílem výzvy je zlepšit naše chápání stavu, trendů a dynamik biologické rozmanitosti, a to ve všech prostředích: suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy. Stejně jako v minulém roce i tato výzva zároveň slouží jako nástroj Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (Biodiversity strategy for 2030), a tedy i Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal).

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem životního prostředí. Momentálně připravujeme pravidla pro české uchazeče, která budou vycházet z Programu Prostředí pro život, ze kterého budou úspěšní uchazeči následně financováni.

Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění): 

  • Innovation and harmonisation of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data*
  • Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss
  • Making use of available biodiversity monitoring data*

* Čeští uchazeči se budou moci pravděpodobně zapojit pouze do prvního a třetího tématu.

Velikost projektového konsorcia:

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Poskytovatelé podpory, kteří předběžně projevili zájem zapojit se do výzvy:

Belgie (BELSPO, F.R.S-FNRS, FWO), Brazílie (CONFAP, CNPq),  Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg, MoE, MEM), Finsko (AKA, MoE), Francie (ANR, OFB), Itálie (MUR. PROV.BZ), Izrael (MoEP), Jihoafrická republika (DSI), Litva (LMT), Lotyšsko (LSC), Maďarsko (NKFIH), Maroko (MESRSI), Moldavsko (NARD), Německo (DFG, VDI/VDE-IT), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Pobřeží slonoviny (FONTSI),Polsko (NCN), Portugalsko (FCT, Portugalsko – Azory: FRCT) Rakousko (FWF), Rumunsko (MoEnv, UEFISCDI), Řecko (GSRI), Slovensko (MoE, SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI, CDTI, FB), Švédsko (SEPA, SNSA), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Tunisko (MHESR), Turecko (TAGEM, TUBITAK) 

Pravidla výzvy:

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, tedy musí splnit národní podmínky vycházející z Programu Prostředí pro život. Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejichž výsledky jsou uplatnitelné v podmínkách ČR.

Oficiální stránka výzvy: www.biodiversa.org

Pro hledání partnerů můžete využít: Partner Search Tool

Kontaktní osoba
Matěj Štěpánek
matej.stepanek@tacr.cz
+420 770 194 873

Novinky

Partnerství pro biodiverzitu Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti monitoringu biodiverzity a proměny ekosystémů
4. 7. 2022
- Na podzim tohoto roku (pravděpodobně na začátku září) bude otevřena možnost zapojit se do již druhé mezinárodní výzvy evropského Partnerství pro…