Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
pravděpodobně září 2023
Alokace
500 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
170 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
hlavní uchazeč: výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu další účastník: výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu
Lhůta pro podání návrhů projektů
8. 9. 2022 - 9. 11. 2022

Výzva je uzavřena.

webináře

Záznam z mezinárodního informačního webináře, který pořádala strategická síť Biodiversa+ je dostupný zde.

dokumenty

Z důvodu úpravy směrnice SME-36, která popisuje postup TA ČR pro mezinárodní výzvy, došlo ke změně názvů dokumentů:
Národní podmínky pro českého uchazeče – nově Základní parametry výzvy,
Příručka pro uchazeče – nově Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy.

Dokumenty pro české uchazeče

Základní parametry výzvy Partnerství pro biodiverzitu Call 2022_v1
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy Partnerství pro biodiverzitu Call 2022 _v5
Všeobecné podmínky_v7
Povinné přílohy českého uchazeče

TA CR Application Form_Partnerství pro biodiverzitu Call 2022_v1
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia

Další dokumenty

Smlouva o poskytnutí podpory Partnerství pro biodiverzitu Call 2022
Rozhodnutí o poskytnutí podpory Partnerství pro biodiverzitu Call 2022
Nařízení komise
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Pravidla pro publicitu
Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné zde

informace o výzvě

Výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2022 “Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society”, kterou vyhlašuje strategická síť Biodiversa+, je zaměřena na výzkum v oblasti monitoringu biodiverzity a proměny ekosystémů. Cílem výzvy je zlepšit naše chápání stavu, trendů a dynamik biologické rozmanitosti, a to ve všech prostředích: suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy. Stejně jako v minulém roce i tato výzva zároveň slouží jako nástroj Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (Biodiversity strategy for 2030), a tedy i Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal).

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem životního prostředí. Momentálně připravujeme pravidla pro české uchazeče, která budou vycházet z Programu Prostředí pro život, ze kterého budou úspěšní uchazeči následně financováni.

Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění): 

  • Innovation and harmonisation of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data
  • Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss*
  • Making use of available biodiversity monitoring data

*TA ČR nepodpoří projekty týkající se (většinově, v procentech) tématu č. 2.

Velikost projektového konsorcia:

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Poskytovatelé podpory, kteří jsou do výzvy zapojeni*:

Belgie (BELSPO, F.R.S-FNRS, FWO), Brazílie (CONFAP, CNPq),  Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg, MoE, MEM), Finsko (AKA, MoE), Francie (ANR, OFB), Irsko (EPA), Itálie (MUR. PROV.BZ),Jihoafrická republika (DSI), Litva (LMT), Lotyšsko (LSC), Maďarsko (NKFIH), Maroko (MESRSI), Moldavsko (NARD), Německo (DFG, VDI/VDE-IT), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Pobřeží slonoviny (FONTSI),Polsko (NCN), Portugalsko (FCT, Portugalsko – Azory: FRCT) Rakousko (FWF), Rumunsko (MoEnv, UEFISCDI), Řecko (GSRI), Slovensko (MoE, SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI, CDTI, FB), Švédsko (SEPA, SNSA), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Tunisko (MHESR), Turecko (TAGEM, TUBITAK)

*Pro aktuální seznam zemí a poskytovatelů navštivte stránku www.biodiversa.org

Pravidla výzvy:

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, tedy musí splnit národní podmínky vycházející z Programu Prostředí pro život. Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejichž výsledky jsou uplatnitelné v podmínkách ČR.

Oficiální stránka výzvy: www.biodiversa.org

Pro hledání partnerů můžete využít: Partner Search Tool

Kontaktní osoba
Matěj Štěpánek
matej.stepanek@tacr.cz
+420 770 194 873

Novinky

Partnerství pro biodiverzitu Call 2022: Výsledky mezinárodní výzvy
11. 12. 2023
- Do mezinárodní výzvy Partnerství pro biodiverzitu Call 2022, která je zaměřená na výzkum v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů, se…
Partnerství pro biodiverzitu Call 2022: Příjem návrhů projektů do 9. 11. 2022
2. 11. 2022
- Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě Partnerství pro biodiverzitu Call 2022, že termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (tzv. pre…