Partnerství pro biodiverzitu Call 2023: Mezinárodní výzva je otevřená

Od 11. 9. 2023 je otevřena již třetí mezinárodní výzva evropského Partnerství pro biodiverzitu Call 2023: “Nature-based solutions for biodiversity, human well-being and transformative change – BiodivNBS”. Výzva, kterou vyhlašuje strategická síť Biodiversa+, je zaměřena na výzkum v oblasti Nature-based solutions (NBS – projekty zaměřené na technologie a řešení inspirovaná přírodou) pro biodiverzitu, zlepšování životních podmínek pro lidstvo a nastolení transformativních změn. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 10. 11. 2023, 15:00 SEČ.

Zájemci se mohou zúčastnit mezinárodního informačního webináře, který se uskuteční 26. září od 13:00 (CEST) a pořádá ho strategická síť Biodiversa+. Registrovat se můžete zde.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem životního prostředí. Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce), ze kterého finančně podpoříme úspěšné české projekty. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 680 000 EUR, z toho maximálně 170 000 EUR na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Témata výzvy (formulace v originálním znění): 

  • Synergies and trade-offs of Nature-based solutions in the context of human well-being
  • Nature-based solutions mitigating anthropogenic drivers of biodiversity loss
  • The contribution of Nature-based solutions for just transformative change

Projekty budou moci předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU).

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z programu SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce). Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejichž výsledky jsou uplatnitelné v podmínkách ČR.

Poskytovatelé podpory, kteří jsou do výzvy zapojeni*:

Belgie (BELSPO, F.R.S-FNRS, FWO), Brazílie (CONFAP, CNPq),  Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA, MoE), Francie (ANR), Irsko (EPA) Island (Rannis), Itálie (MUR, BOZEN), Izrael (MoEP), Jihoafrická republika (DSI), Kanada (FRQNT) Litva (LMT), Lotyšsko (LSC), Maďarsko (NKFIH), Moldavsko (NARD), Německo (DFG, VDI/VDE-IT, VDI-VDE, Technik GmbH – jakožto součást BMBF), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT, Portugalsko – Azory: FRCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MVZI), Španělsko (AEI, CDTI, FB), Švédsko (SNSA), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (NSTC), Tunisko (MHESR), Turecko (TUBITAK) 

*Pro aktuální seznam zemí a poskytovatelů navštivte stránku www.biodiversa.eu.

Informace pro zapojení do výzvy naleznete v Podmínkách zapojení českého uchazeče do výzvy Partnerství pro biodiverzitu Call 2023 (dříve Příručka pro uchazeče), která bude spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.tacr.cz a www.biodiversa.eu.