Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
listopad 2024
Alokace
680 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
170 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
hlavní uchazeč: výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu další účastník: výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu
Lhůta pro podání návrhů projektů
11. 9. 2023 - 10. 11. 2023

Příjem úplných návrhů projektů (tzv. full proposals) trvá do 9. 4. 2024, 15:00 SEČ.

dokumenty

Dokumenty pro českého uchazeče

Základní parametry výzvy Partnerství pro biodiverzitu Call 2023_v3
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy Partnerství pro biodiverzitu Call 2023 _v2
Všeobecné podmínky_v7
Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – s účinností od 7. 9. 2023
Povinné přílohy českého uchazeče

TA CR Application Form_Partnerství pro biodiverzitu Call 2023_v1
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Další dokumenty

Nařízení komise
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Smlouva o poskytnutí podpory Partnerství pro biodiverzitu Call 2023
Rozhodnutí o poskytnutí podpory Partnerství pro biodiverzitu Call 2023
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné zde.

informace o výzvĚ

Od 11. 9. 2023 je otevřena již třetí mezinárodní výzva evropského Partnerství pro biodiverzitu Call 2023: “Nature-based solutions for biodiversity, human well-being and transformative change – BiodivNBS”. Výzva, kterou vyhlašuje strategická síť Biodiversa+, je zaměřena na výzkum v oblasti Nature-based solutions (NBS – projekty zaměřené na technologie a řešení inspirovaná přírodou) pro biodiverzitu, zlepšování životních podmínek pro lidstvo a nastolení transformativních změn. Cílem výzvy je podpořit výzkum a inovace v dané tematické oblasti, které přispějí ke zlepšení našeho povědomí o stavu, trendech (pozitivních i negativních) a dynamikách NBS, a k více efektivní implementaci NBS pro využití jejich plného potenciálu v klíčových oblastech. Stejně jako v minulých letech i tato výzva zároveň slouží jako nástroj Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (Biodiversity strategy for 2030 „make the bridge between science, policy and practice, and make nature-based solutions a reality on the ground“). Oficiální Call text obsahující kompletní popis zaměření výzvy bude zveřejněn na stránkách Biodiversa+.

Zájemci se mohou zúčastnit mezinárodního informačního webináře, který se uskuteční 26. září od 13:00 (CEST) a pořádá ho strategická síť Biodiversa+. Registrovat se můžete zde.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem životního prostředí. Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce), ze kterého finančně podpoříme úspěšné české projekty. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 680 000 EUR, z toho maximálně 170 000 EUR na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Témata výzvy (formulace v originálním znění): 

  • Synergies and trade-offs of Nature-based solutions in the context of human well-being
  • Nature-based solutions mitigating anthropogenic drivers of biodiversity loss
  • The contribution of Nature-based solutions for just transformative change

Projekty budou moci předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU).

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z programu SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce). Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejichž výsledky jsou uplatnitelné v podmínkách ČR.

Poskytovatelé podpory, kteří jsou do výzvy zapojeni*:

Belgie (BELSPO, F.R.S-FNRS, FWO), Brazílie (CONFAP, CNPq),  Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA, MoE), Francie (ANR), Irsko (EPA) Island (Rannis), Itálie (MUR, BOZEN), Izrael (MoEP), Jihoafrická republika (DSI), Kanada (FRQNT) Litva (LMT), Lotyšsko (LSC), Maďarsko (NKFIH), Moldavsko (NARD), Německo (DFG, VDI/VDE-IT, VDI-VDE, Technik GmbH – jakožto součást BMBF), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT, Portugalsko – Azory: FRCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MVZI), Španělsko (AEI, CDTI, FB), Švédsko (SNSA), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (NSTC), Tunisko (MHESR), Turecko (TUBITAK) 

*Pro aktuální seznam zemí a poskytovatelů navštivte stránku www.biodiversa.eu

Oficiální stránka výzvy: www.biodiversa.eu

Kontaktní osoba:

  • Ondřej Kusbach
  • ondrej.kusbach@tacr.cz
  • +420 770 127 549

Novinky

Partnerství pro biodiverzitu Call 2023: Mezinárodní výzva je otevřená
11. 9. 2023
- Od 11. 9. 2023 je otevřena již třetí mezinárodní výzva evropského Partnerství pro biodiverzitu Call 2023: “Nature-based solutions for biodiversity,…
Partnerství pro biodiverzitu Call 2023: Blíží se vyhlášení mezinárodní výzvy v oblasti biodiverzity zaměřené na Nature-based solutions
8. 6. 2023
- Dne 11. září 2023 bude vyhlášena již třetí mezinárodní výzva evropského Partnerství pro biodiverzitu - Call 2023: “Nature-based solutions for…