Positive Energy Districts (PED) - výzva je otevřena

Mezinárodní výzva PED (Positive Energy Districts) je výzva zaměřená na aktivity typu sdílení dobré praxe a alignment ve formátu ERA-NET cofundových výzev (tato výzva ale zatím ERA-NET projektem není). 

PED výzva má za cíl “capacity building” projektů na vývoj, technologie a inovace městských oblastí pro tvorbu positive energy districts. Je tedy zaměřena spíše na přípravnou část vedoucí k vývoji a výzkumu, tedy na měkké projekty typu síťování, studie, mapování a syntézy současného výzkumu, matchmaking a sdílení dobré praxe.

Hlavní myšlenkou je seskupit projekty, které už podobné aktivity dělají, a motivovat je sdílet dobrou praxi, zkušenosti, myšlenky a výsledky / nápady na výzkum.

Témata výzvy:

  1. Contributing to the climate-neutral city: Holistic approaches for PED implementation
  2. Embeddedness in local contexts: Applied approaches for integrating PEDs in different urban contexts and the legal framework
  3. Engagement and governance: Urban governance, stakeholder involvement concepts and business models

Příjem návrhů projektů potrvá do 24. září 2020, 12:00 a.m. CEST. Projekty podávejte prostřednictvím Online Submission System (návod pro práci se systémem naleznete zde).

Výzva je určena pro všechny projekty podpořené v programu Théta, které budou v době začátku mezinárodních aktivit ve fázi realizace národního projektu a jejich délka (národního) projektu (a limit maximální délky projektu) jim v té době dovolí zapojení do mezinárodních aktivit alespoň na 12 měsíců.

Seznam zapojených zemí: Belgiel (Innoviris) Česká republika (TA ČR), Rakousko (FFG), Švédsko (SWEA)

Výzkumné projektové konsorcium musí mít minimálně dva partnery ze zemí zapojených do PED a společně podat mezinárodní návrh projektu nejpozději do termínu pro podání návrhu projektu.

Pro aktuální informace sledujte stránky https://jpi-urbaneurope.eu/calls/ped-pilot-call/ a https://www.tacr.cz/soutez/positive-energy-districts-ped/call-2020-5/, kde naleznete i všechny potřebné dokumenty.