Základní informace

Lhůta pro podání návrhů projektů
20. 4. 2020 - 24. 9. 2020
Termín vyhlášení výsledků
listopad/prosinec 2020
Alokace
500 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
80 000 EUR (za předpokladu, že navýšení na projekt nepřesáhne 50 % nákladů stávající výše národního projektu)
Maximální intenzita podpory na projekt
výše intenzity podpory bude stejná jako u národního projektu financovaného z Programu THÉTA
Uchazeči
výzva je určena pouze pro stávající řešitelé běžících projektů z národního Programu THÉTA

Více informací

Mezinárodní výzva PED (Positive Energy Districts) je výzva zaměřená na aktivity typu sdílení dobré praxe a alignment ve formátu ERA-NET cofundových výzev (tato výzva ale zatím ERA-NET projektem není). 

PED výzva má za cíl “capacity building” projektů na vývoj, technologie a inovace městských oblastí pro tvorbu positive energy districts. Je tedy zaměřena spíše na přípravnou část vedoucí k vývoji a výzkumu, tedy na měkké projekty typu síťování, studie, mapování a syntézy současného výzkumu, matchmaking a sdílení dobré praxe.

Hlavní myšlenkou je seskupit projekty, které už podobné aktivity dělají, a motivovat je sdílet dobrou praxi, zkušenosti, myšlenky a výsledky / nápady na výzkum.

Témata výzvy:

  1. Contributing to the climate-neutral city: Holistic approaches for PED implementation
  2. Embeddedness in local contexts: Applied approaches for integrating PEDs in different urban contexts and the legal framework
  3. Engagement and governance: Urban governance, stakeholder involvement concepts and business models

Více informací v dokumentu Call Text. Příjem návrhů projektů potrvá do 24. září 2020, 12:00 a.m. CEST. Projekty podávejte prostřednictvím Online Submission System (návod pro práci se systémem naleznete zde).

Výzva je určena pro všechny projekty podpořené v Programu THÉTA, které budou v době začátku mezinárodních aktivit ve fázi realizace národního projektu, jehož délka (a limit maximální délky projektu) jim v té době dovolí zapojit se do mezinárodních aktivit alespoň na 12 měsíců.

Seznam zapojených zemí: Belgie (Innoviris) Česká republika (TA ČR), Rakousko (FFG), Švédsko (SWEA)

Výzkumné projektové konsorcium musí mít minimálně dva partnery ze zemí zapojených do PED a společně podat mezinárodní návrh projektu nejpozději do termínu pro jeho podání.

Veškeré podmínky pro české uchazeče jsou definovány v dokumentu Národní podmínky pro českého uchazeče, které naleznete výše v sekci Dokumenty.

kontaktní osoba: Kateřina Volfová
(katerina.volfova@tacr.cz, +420 234 611 629)