Positive Energy Districts - Webinář

Dne 14. 5. 2020, v čase od 10:15 do 11:45, se uskuteční webinář k probíhající výzvě PED (Positive Energy Districts).

Webinář se bude věnovat samotné výzvě, otázkám k jejímu obsahu, formálním požadavkům a jak postupovat při podávání projektu. Více informací k webináři a registrační link naleznete ZDE.

Připomínáme, že pro přihlášení do mezinárodní výzvy je třeba utvořit projektové konsorcium, které musí mít minimálně dva partnery ze zemí zapojených do výzvy PED. Ti společně podají mezinárodní návrh projektu do termínu pro příjem návrhů projektů, který je 24. září 2020, 12:00 a.m. CEST.

Seznam zapojených zemí: Belgie (Innoviris), Česká republika (TA ČR), Rakousko (FFG), Švédsko (SWEA)

Výzva je určena pro všechny projekty podpořené v programu Théta, které budou v době začátku mezinárodních aktivit ve fázi realizace národního projektu a jejich délka (národního) projektu (a limit maximální délky projektu) jim v té době dovolí zapojení do mezinárodních aktivit alespoň na 12 měsíců.

Podrobné informace o výzě jsou na stránkách www.tacr.cz/soutez/positive-energy-districts-ped/call-2020-5/ nebo www.jpi-urbaneurope.eu/calls/ped-pilot-call/ .