Česko-tchajwanské technologické dny se neuskuteční ani v roce 2022

Aktualizováno: 1. 7. 2022
Oznamujeme, že s ohledem na přetrvávající epidemiologickou situaci v souvislosti s onemocněním covid-19 na Tchaj-wanu a s tím souvisejícími přísnými karanténními opatřeními při vstupu na Tchaj-wan se Česko-tchajwanské technologické dny nebudou konat ani v roce 2022. Bohužel v posledních měsících zaznamenává tchajwanská vláda nárůst nově nakažených covid-19 a z tohoto důvodu jsme s tchajwanským Ministerstvem pro vědu a techniku a Akademií věd ČR po důkladném zvážení možných dopadů na akci rozhodli, že připravovaný 7. ročník přesuneme na rok 2023. Nový termín bude oznámen v dostatečném časovém předstihu.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá ve spolupráci s tchajwanským Ministerstvem pro vědu a techniku a Akademií věd ČR
(AV ČR) již 7. Česko-tchajwanské technologické dny. Akce proběhne na Tchaj-wanu ve dnech 27.–⁠ 29. 10. 2020.

Česko-tchajwanské technologické dny jsou významnou akcí podporující užší spolupráci České republiky a Tchaj-wanu v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací. Nabízí unikátní příležitost pro navázání kontaktů a potenciální spolupráce s tchajwanskými špičkovými výzkumníky podporovanými tchajwanským státním programem. Takto navázaná partnerství lze dále využít při podání projektů ve veřejné soutěži Programu DELTA 2.

TA ČR a AV ČR spolu s tchajwanským Ministerstvem pro vědu a techniku identifikovaly na základě průsečíku odborných zájmů a znalosti absorpční kapacity pro spolupráci tato základní témata:

  1. Cybersecurity 
  2. Biotechnology (including biomaterials)
  3. Material Engineering
  4. Software development and AI
  5. Other

Jedná se o očekávaná témata, ale finální tematické zaměření akce bude reflektovat oblasti zájmu všech participujících subjektů (tedy těch,
které se delegace/cesty zúčastní).

Předběžný program 3 denní akce je plánován v následujícím formátu:

1. den (úterý 27. 10.) – Academy to Academy – setkání zástupců české a tchajwanské akademické sféry. Hlavním tématem by měla být akademická spolupráce. Program dne bude primárně koordinovat AV ČR společně s tchajwanským organizátorem.

2. den (středa 28. 10.) – Business to Business – seminář podnikatelských subjektů/match-making. Hlavním tématem by měla být spolupráce
v aplikovaném výzkumu taženém podniky – měly by být prezentovány zejména potenciální projekty česko-tchajwanské spolupráce, nebo vystoupí subjekty, které pro svou spolupráci teprve partnera hledají. Prostor bude dán i řešitelům již podpořených projektů, aby sdíleli  své zkušenosti
s mezinárodní spoluprací. Program celého  dne bude koordinován TA ČR společně s tchajwanským organizátorem.

Ve druhé polovině dne uvažujeme možnost návštívení tchajwanských pracovišť/ vědeckých parků a např. Industrial Technology Research Institute (ITRI; Xinzhu).

3. den (čtvrtek 29. 10.) – Exkurze relevantních odborných tchajwanských pracovišť, dále bilaterální jednání a ad hoc schůzky. Organizace tohoto dne bude v režii tchajwanského organizátora akce.

V případě zájmu o účast, prosím, kontaktujte úsek mezinárodní spolupráce TA ČR na radana.ditova@tacr.cz do 13. 7. 2020.