Připravte se na prosincovou mezinárodní výzvu z oblasti nanomedicíny

Od prosince je zde možnost pro výzkumníky z oblasti nanomedicíny přihlásit svůj projekt do mezinárodní výzvy EuroNanoMed 3 Call 2020. Výzva bude vyhlášena 2. prosince 2019 a podporuje spolupráci mezi veřejnou a soukromou výzkumnou sférou napříč zeměmi, které jsou do této výzvy zapojené. 

Témata výzvy jsou:

  • „Regenerative medicine“ (toto téma není podporované TA ČR)
  • „Diagnostics“
  • „Targeted delivery systems“

Připravte se na výzvu již teď a začněte hledat své partnery například prostřednictvím oficiální stránky https://euronanomed.net/partnering-tool/list-of-searches-and-offers/ .

Zkrácené verze projektů můžete podávat do 21. ledna 2020

Výzva vyžaduje, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří a maximálně z pěti partnerů, pocházející z nejméně tří zúčastněných zemí zapojených do výzvy. Seznam zemí zapojených do výzvy a další dodatečné informace naleznete v dokumentu Preliminary Announcement

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních podmínek musí český uchazeč splňovat národní podmínky vycházející z programu TA ČR, ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni.

Pro více informací navštivte www.tacr.cz/soutez/euronanomed3/call-2020 nebo www.euronanomed.net.