Call 2020

Výzkum v oblasti nanomedicíny

Více informací

Témata výzvy jsou:

  • “Regenerative medicine” (toto téma není podporované TA ČR)
  • “Diagnostics”
  • “Targeted delivery systems”

Termín pro příjem full proposals je do 10. června 2020

Výzva vyžaduje, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří a maximálně z pěti partnerů, pocházející z nejméně tří zúčastněných zemí zapojených do výzvy. Seznam zemí zapojených do výzvy a další dodatečné informace naleznete v dokumentu Call Text*. 

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních podmínek musí český uchazeč splňovat národní podmínky* vycházející z programu TA ČR, ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni.

*dokumenty naleznete v sekci Dokumenty

Pro hledání partnerů využijte odkaz List of searches and offers.
Oficiální stránka výzvy http://euronanomed.net/.

kontaktní osoba: Kateřina Volfová
(katerina.volfova@tacr.cz, +420 234 611 629)

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 723770.