Call 2020

Výzkum v oblasti nanomedicíny

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
říjen 2020
Alokace
1 000 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
1 000 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
2. 12. 2019 - 21. 1. 2020

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dokumenty pro české uchazeče

Čestné prohlášení za uchazeče
Formulář pro druh výsledku NmetS
Všeobecné podmínky v6
Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET Cofundech
Příručka pro českého uchazeče_Vše o EuroNanoMed 3 Call 2020
EuroNanoMed 3 CALL 2020_TACR Application Form
Národní podmínky pro českého uchazeče
Oficiální dokumenty výzvy

Call Text_ENM3_Call 2020
Guidelines for applicants_ENM3_Call 2020
Pre-announcement_ENM Call 2020
Související dokumentace a formuláře

TRL stupnice
Struktura cílů NPOV
Definice druhů výsledků
Pravidla pro publicitu
Nařízení komise
Podnik v obtížích – nepoužívat, neplatný dokument
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Výzva je uzavřena.

Témata výzvy jsou:

  • “Regenerative medicine” (toto téma není podporované TA ČR)
  • “Diagnostics”
  • “Targeted delivery systems”

Termín pro příjem full proposals je do 10. června 2020

Výzva vyžaduje, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří a maximálně z pěti partnerů, pocházející z nejméně tří zúčastněných zemí zapojených do výzvy. Seznam zemí zapojených do výzvy a další dodatečné informace naleznete v dokumentu Call Text*. 

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních podmínek musí český uchazeč splňovat národní podmínky* vycházející z programu TA ČR, ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni.

*dokumenty naleznete v sekci Dokumenty

Pro hledání partnerů využijte odkaz List of searches and offers.
Oficiální stránka výzvy http://euronanomed.net/.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 723770.

Novinky

EuroNanoMed Call 2021: Výsledky mezinárodní výzvy
28. 1. 2022
- Do mezinárodní výzvy EuroNanoMed Call 2021, která byla zaměřena na podporu výzkumu z oblasti nanomedicíny, se přihlásilo celkem 43 českých…
EuroNanoMed Workshop: Translatability and regulatory affairs
15. 4. 2021
- EuroNanoMed ERA-NET Cofund pořádá ve dnech 19. a 20. dubna seminář pro podpořené projekty z mezinárodní výzvy Call 2017. Část semináře (v původním…