Program DELTA 2: Oznámení předběžných parametrů 4. veřejné soutěže

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu DELTA 2 je plánované na 18. května 2022. Dovolujeme si upozornit uchazeče, že veřejná soutěž bude vyhlášena pouze v případě ukončení rozpočtového provizoria.

Podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací se předpokládá s následujícími zahraničními organizacemi:

LokalitaNázev zahraniční organizaceZkratka
Brazilská federativní republika Brazilian Agency for Research and Industrial InnovationEMBRAPII
Brazilská federativní republikaNational Service for Industrial TrainingSENAI
Če-ťiangZhejiang Science and Technology DepartmentZSTD
Korejská republikaKorea Institute for Advancement of TechnologyKIAT
Korejská republikaKorea Institute of Energy Technology Evaluation and PlanningKETEP
Québec Consortium for Research and Innovation  in Aerospace in Québec CRIAQ
Nigerijská federativní republika National Agency for Science and Engineering Infrastructure NASENI
Stát IzraelIsrael Innovation AuthorityIIA
Tchaj-wanMinistry of Economy AffairsMoEA
Tchaj-wanMinistry of Science and TechnologyMoST
Ťiang-suJiangsu Provincial Department of Science and TechnologyJSTD


TA ČR nyní jedná o spolupráci s dalšími zahraničními partnerskými organizacemi. Finální seznam lokalit, se kterými bude umožněna spolupráce
v rámci 4. veřejné soutěže Programu DELTA 2, bude zveřejněn na webových stránkách TA ČR a v Zadávací dokumentaci.

Čtvrtá veřejná soutěž se liší od třetí veřejné soutěže v několika parametrech. Nově je jazykem návrhu projektu angličtina. Tyto odlišné parametry jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Podmínka účasti propojených
a partnerských podniků bude upřesněna. 

  • Předběžné parametry 4. veřejné soutěže Programu DELTA 2 naleznete ZDE. 

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy ke 4. veřejné soutěži Programu DELTA 2 směřujte prosím na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům
k dispozici regionální kontaktní místa.

V případě zájmu o navázání nových přeshraničních partnerství mohou potenciální uchazeči využít nástroj Partnering Tool.