Program DELTA 2: Oznámení termínu vyhlášení 3. VS a předběžných parametrů

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 12. května 2021.

TA ČR předpokládá podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací s následujícími zahraničními organizacemi:

LokalitaNázev zahraniční organizaceZkratka
AlbertaGerman-Canadian Centre for Innovation and ResearchGCCIR
Brazilská federativní republikaThe Brazilian Agency for Research and Industrial InnovationEMBRAPII
Brazilská federativní republikaNational Service for Industrial TrainingSENAI
Če-ťiangZhejiang Science and Technology DepartmentZSTD
Korejská republikaKorea Institute for Advancement of TechnologyKIAT
Korejská republikaKorea Institute of Energy Technology Evaluation and PlanningKETEP
QuébecConsortium for Research and Innovation  in Aerospace in QuébecCRIAQ
Stát IzraelIsrael Innovation AuthorityIIA
Tchaj-wanMinistry of Economy AffairsMoEA
Tchaj-wanMinistry of Science and TechnologyMoST
Ťiang-suJiangsu Provincial Department of Science and TechnologyJSTD
Vietnamská socialistická republikaMinistry of Science and Technology of VietnamMOST

TA ČR v tuto chvíli vyjednává spolupráci s dalšími zahraničními partnerskými organizacemi. Konečný seznam lokalit, se kterými bude umožněna spolupráce v rámci 3. veřejné soutěže Programu DELTA 2 bude zveřejněn na webových stránkách TA ČR a v Zadávací dokumentaci.

Třetí veřejná soutěž se liší od druhé veřejné soutěže v několika parametrech. Tyto odlišné parametry jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Podmínka účasti propojených a partnerských podniků bude ještě upřesněna.

Předběžné parametry 3. veřejné soutěže Programu DELTA 2 naleznete ZDE. 

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k 3. veřejné soutěži Programu DELTA 2 směřujte prosím na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.

V případě zájmu o navázání nových přeshraničních partnerství mohou potenciální uchazeči využít nástroj Partnering Tool.