Program DELTA 2: Záznamy a prezentace z webinářů k 3. veřejné soutěži

Technologická agentura České republiky (TA ČR) spolu s některými zahraničními partnerskými organizacemi pořádala sérii informačních webinářů
k 3. veřejné soutěži programu DELTA 2. Cílem online setkání bylo představit podmínky společných výzev s partnerskými organizacemi a propojit české a zahraniční zájemce o spolupráci.

Na webináři byla část programu vyhrazena pro navázání spolupráce. Účastníci dostali prostor představit instituci, kterou zastupují, uvést oblasti,
ve kterých hledají zahraniční partnery nebo představit svůj projektový záměr. 

Záznamy a prezentace z webinářů naleznete níže:

Bližší informace o připravované 3. veřejné soutěži Programu DELTA 2 naleznete ZDE.