Program DOPRAVA 2030: Prezentace a videozáznam z webináře k 2. veřejné soutěži

Technologická agentura ČR ve spolupráci s Ministerstvem Dopravy ČR pořádala dne 18. března 2024 webinář k 2. veřejné soutěži v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030.

V rámci webináře byli uchazeči seznámeni se zaměřením a podmínkami této veřejné soutěže, která byla vyhlášena dne 28. února 2024. Uchazečům byly sděleny informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu a jeho podání do veřejné soutěže.


Všem zúčastněným děkujeme za zájem a dotazy.