Program KAPPA: Zveřejnění dokumentů k 1. veřejné soutěži

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 20. listopadu 2019 ve spolupráci s Research Council of Norway první veřejnou soutěž v Programu
na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (Program KAPPA) financovaného z Fondů EHP a Norska

TA ČR tímto zveřejňuje Smlouvu/Rozhodnutí o poskytnutí podpory včetně příloh Souhlas dalšího účastníka se Smlouvou o poskytnutí podpory
a Podmínky poskytnutí podpory v programu KAPPA, které nahrazují stávající Všeobecné podmínky v6.

Dále TA ČR zveřejňuje aktualizovanou Příručku pro uchazeče a české verze Zadávací dokumentace a dokumentů spojených s vyhlášením. 

Při uzavírání Smlouvy o účasti na řešení projektu (Partnership Agreement) doporučuje TA ČR využití vzoru vycházejícího z programu Horizont 2020.  Dále také uvádí mezi doplňující dokumentací Pokyn pro výzkumné programy 2014-2021 (Guideline for Research Programmes 2014-2021).

Veškeré dokumenty naleznete pod veřejnou soutěží ZDE.

Vzhledem k blížícímu se konci soutěžní lhůty jsme pro vás připravili nové video, které vám usnadní orientaci v základních informacích
o programu.