Program NCK: Výběr dílčích projektů naplňující podmínky Národního plánu obnovy

Dne 20. 2. 2023 rozhodlo předsednictvo TA ČR o schválení vybraných dílčích projektů NCK, které budou financovány z Národního plánu obnovy (NPO). Podmínky navýšení rozpočtu pro úspěšné projekty 2. veřejné soutěže byly zveřejněné dne 29. 9. 2022. Dílčí projekty byly vybírány dle hodnotících a bonifikačních kritérií na základě odborných posudků.

Byly schváleny tyto dílčí projekty.

Všem příjemcům bylo zasláno oznámení o schválení/neschválení podaných dílčích projektů. S příjemci vybraných center bude uzavřen Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory, jehož aktuální znění je v příloze.

Podmínkou pro schválení dílčích projektů (DP) financovaných z NPO bylo splnění všech stanovených hodnotících kritérií, vycházejících z podmínek NPO, základních podmínek programu a směrnice SME-07 Změnová řízení projektů:

  • soulad s Programem NCK
  • soulad s cíli centra NCK
  • přiměřenost rozpočtu DP
  • soulad se zásadami “významně nepoškozovat”.

Dále byla kvalita dílčích projektů posuzována na základě počtu bodů, které hodnotitelé přiřadili dle bonifikačních kritérií:

  • zelená transformace
  • digitální transformace
  • inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
  • sociální a územní soudržnost
  • odolnost zdravotnictví a hospodářská, sociální a institucionální odolnost
  • politiky pro příští generaci.

Zveřejněno dne 24. 2. 2023