Program SIGMA: Informace k připravované veřejné soutěži

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje vyhlášení veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA

Veřejná soutěž bude vyhlášena v dílčím cíli 3 (DC3), jehož záměrem je posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Dílčí cíl navazuje na aktivity Programu ÉTA.

Vyhlášení veřejné soutěže se plánuje dne 26. října 2022.

TA ČR aktuálně připravuje parametry veřejné soutěže, které budou zveřejněny na webových stránkách v nejbližších dnech.