Program SIGMA: Základní informace pro uchazeče k vyhlášení 6. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+

Technologická agentura České republiky připravila informační prezentaci pro uchazeče šesté veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – DC1, Podpora komercializace VaVal+, která byla vyhlášena dne 17. ledna 2024.

Uchazeči budou informováni o:

  • Důležitých datech a termínech
  • Podmínkách prokázání způsobilosti
  • Podmínkách výzvy k předkládání návrhů
  • Formálních náležitostech návrhu projektu
  • Procesu hodnocení
  • ISTA a HelpDesk

Prezentace je v anglickém jazyce.Zveřejněno dne 2. 2. 2024