Program THÉTA 2: Základní informace pro uchazeče 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky připravila informační prezentaci pro uchazeče 1. veřejné soutěže programu THÉTA 2, která byla vyhlášena dne 13. září 2023.

Uchazeči budou informováni o:

  • podmínkách 1. veřejné soutěže programu THÉTA 2;
  • specifikaci jednotlivých podprogramů;
  • prioritních výzkumných cílech;
  • aplikačním garantovi;
  • formálních náležitostech návrhu projektu;
  • podání návrhu projektu v ISTA.

Informace o vyhlášení 1. veřejné soutěže programu THÉTA 2 naleznete zde. Uchazečům dále doporučujeme prostudovat Často kladené dotazy (FAQ) a Obecné FAQ k veřejným soutěžím.