Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 6. a 7. veřejné soutěže, podprogram 1

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 6. a 7. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1.

Vyhlášení těchto veřejných soutěží se plánuje na 27. dubna 2022.

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen “MPO”) je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. 

Šestá veřejná soutěž Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři” je zaměřena na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. 

Sedmá veřejná soutěž Programu TREND, PP1 je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

Veřejné soutěže se od předchozích veřejných soutěží vyhlášených v tomto podprogramu liší v několika parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulkách s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.


Předběžné parametry 6. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři” naleznete ZDE

Předběžné parametry 7. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 “5G” naleznete ZDE


Přejí na článek:

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejných soutěží.

K veřejným soutěžím bude TA ČR ve spolupráci s MPO pořádat informační webinář. Termín konání bude včas zveřejněn na webových stránkách
TA ČR.

Případné dotazy k 6. nebo 7. veřejné soutěži Programu TREND, PP1 směřujte prosím na Helpdesk.


Zveřejněno 24. 3. 2022