Driving Urban Transitions (DUT)

Seznam soutěží

Aktuálně nejsou aktivní žádné soutěže
Call 2022
probíhá hodnocení návrhů projektů

Novinky

Znovuotevření výzvy Partnerství DUT Call 2022 pro možný přístup nových uchazečů do fáze full proposal (2. kolo)
13. 3. 2023
- Rádi bychom informovali o znovuotevření výzvy Partnerství DUT Call 2022 a tím i možnosti přistoupení českých uchazečů do již vytvořených…
Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022: Příjem návrhů projektů do 21.11. 2022
14. 11. 2022
- Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě Partnerství Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022, že termín pro příjem zkrácených návrhů…
Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022: Mezinárodní výzva je otevřená
21. 9. 2022
- Mezinárodní výzva Evropského partnerství Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022 je otevřena od 21. 9. 2022. Výzva je zaměřena na podporu…

Více informací

Partnerství DUT (Driving Urban Transitions to a Sustainable Future) je novým programem strategické sítě JPI Urban Europe, který začíná v roce 2022. Pomocí výzkumu a inovací pomáhá městům, obcím, podnikům a občanům rozvíjet nástroje a dovednosti potřebné k řešení výzev spojených s životem ve městě. Cílem Partnerství je zlepšit kvalitu života ve městech a učinit městský život více udržitelný. 

Do Partnerství DUT je zapojeno více než 60 partnerů z 27 zemí světa a je jedním z 49 Evropských partnerství, které vznikly v rámci rámcového programu Horizont Evropa. Cílem Partnerství je vytvořit silnou komunitu a rozsáhlou platformu pro výzkum a vývoj v oblasti zlepšení kvality života ve městech.