Průzkum zájmu o zapojení do mezinárodních výzev Evropských partnerství

TA ČR ve spolupráci s odborným gestorem, Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem životního prostředí, má možnost být součástí mezinárodních výzev nově připravovaných Evropských partnerství 

a tím otevřít cestu českým uchazečům pro podávání návrhů projektů do těchto iniciativ se zahraničními partnery. 

TA ČR, jakožto poskytovatel, by skrze tyto výzvy partnerství podporovala české uchazeče v projektech aplikovaného výzkumu.

Vyhlášení mezinárodních výzev těchto partnerství se očekává v letech 2024 – 2030. Do výzev budou předkládat své mezinárodní projekty projektová konsorcia tvořená partnery z minimálně tří zapojených států. Pro lepší představu jak tyto výzvy fungují, se doporučujeme podívat na předešlé mezinárodní výzvy ERA-NET Cofundů (předchůdce EU partnerství) nebo nedávno vyhlášenou výzvu partnerství Biodiversa+

Prosíme o Vaše vyjádření prostřednictvím tohoto dotazníku do 24. 4. 2022

Níže naleznete stručný popis jednotlivých partnerství:

Partnerství Agriculture of Data: se zabývá oblastí udržitelného zemědělství v EU, jakož i monitorováním a implementací politik pomocí digitálních a datových technologií na pozorování životního prostředí. 

Partnerství SFS: podporuje transdisciplinární aplikovaný výzkum, který přispívá k přechodu ke zdravé stravě, která je bezpečná, udržitelně vyráběná a konzumovaná v odolných potravinových systémech EU i mimo ni. Cílem partnerství SFS  je hledání řešení pro strategii “Farm to Fork”.

Partnerství ALL & RI:  si klade za cíl strukturovat a podporovat síť živých laboratoří a výzkumných infrastruktur urychlujících přechod k agroekologii v celé Evropě. Poskytnout prostor pro dlouhodobé, místně specifické, více zúčastněné a reálné experimenty, a dále postupy připravené k přijetí, které podpoří farmáře v pochopení a zavádění agroekologických postupů v rozsahu potřebném pro pozitivní ekonomické, environmentální a sociální dopady. Do roku 2030 má ekosystém ambici v agroekologii lépe propojen na úrovni EU. Znalost agroekologických procesů podpoří přijetí agroekologie zemědělci a zlepší se životní prostředí a sociální výkonnost zemědělství.

Partnerství AHW:  hlavním úkolem je optimalizovat klíčové znalosti, služby a produkty pro výrazné zlepšení kontroly infekčních chorob zvířat a dobrých životních podmínek zvířat koordinovaným způsobem, který udrží živočišnou výrobu a ochrání veřejné zdraví. Bude zahrnovat referenční laboratoře, financující agentury a spolupracovat se soukromým sektorem. Do roku 2030 mají za cíl být programy lépe sladěny, výzkumný a inovační ekosystém v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat silnější. Zlepší se připravenost a nalezne další řešení pro prevenci, detekci a reakci na prioritní infekční choroby zvířat, boj proti antimikrobiální rezistenci a zlepšení dobrých životních podmínek zvířat.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese baya.barbora.nunez@tacr.cz.