Partnerství pro biodiverzitu

Podpora biodiverzity a ochrana ekosystémů

Novinky

Partnerství pro biodiverzitu Call 2022: Výsledky mezinárodní výzvy
11. 12. 2023
- Do mezinárodní výzvy Partnerství pro biodiverzitu Call 2022, která je zaměřená na výzkum v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů, se…
Partnerství pro biodiverzitu Call 2023: Mezinárodní výzva je otevřená
11. 9. 2023
- Od 11. 9. 2023 je otevřena již třetí mezinárodní výzva evropského Partnerství pro biodiverzitu Call 2023: “Nature-based solutions for biodiversity,…
Partnerství pro biodiverzitu Call 2023: Blíží se vyhlášení mezinárodní výzvy v oblasti biodiverzity zaměřené na Nature-based solutions
8. 6. 2023
- Dne 11. září 2023 bude vyhlášena již třetí mezinárodní výzva evropského Partnerství pro biodiverzitu - Call 2023: “Nature-based solutions for…

Více informací

Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu Prostředí pro život.Více o Partnerství pro biodiverzitu

Partnerství pro biodiverzitu (s podtitulem „Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth“) je evropské cofundové Partnerství sloužící jako nástroj Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (EU´s Biodiversity strategy for 2030) a Globální vize 2050 (Global 2050 Vision of ‘Living in harmony with nature’). Komplexním, ambiciózním a dlouhodobým plánem tohoto Partnerství je proto chránit přírodu, nastolit zvrat v nepříznivém trendu degradace ekosystémů, a obnovit do konce tohoto desetiletí biologickou rozmanitost – nejen – Evropy. Partnerství pro biodiverzitu bude zároveň spojovat vědu, politiku, a konkrétní postupy k dosažení pěti specifických cílů: 1) Vytváření využitelných poznatků k řešení přímých a nepřímých příčin ztráty biologické rozmanitosti a degradace ekosystémů, 2) Zlepšení monitoringu biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb v celé Evropě, 3) Rozsáhlé  využití NbS (Nature-based solution), 4) Zkoumání závislosti a vztahu mezi ekonomickou aktivitou a biologickou rozmanitostí a 5) Zajištění účinné vědecké podpory pro tvorbu politik v oblasti biologické rozmanitosti.

S ohledem na specifické cíle bude Partnerství pro biodiverzitu koordinovat výzkumné programy Evropské unie, jejích členských a přidružených států. Důraz bude kladen i na mobilizaci a opravdové propojení politických autorit, ministerstev, poskytovatelů a agentur pro ochranu životního prostředí – klíčových aktérů výzkumu a inovací v oblasti biodiverzity. Partnerství bude trvat 7 let a kromě šesti plánovaných cofundových výzev se bude věnovat aktivitám jako monitoring biodiverzity a ekosystémů, poradenství pro politické aktéry, nebo syntéza a šíření dosavadních vědeckých poznatků.

Partnerství pro biodiverzitu bude stavět na účinné struktuře Evropského výzkumného prostoru dosažené strategickou sítí BiodivERsA (spojující 39 agentur a ministerstev z 25 zemí a financující pan-evropský výzkum v oblasti biodiverzity a ekosystémů), či na kolaboraci nastavené v rámci iniciativ MAES a MOVE.

Pro více informací o Partnerství pro biodiverzitu využijte:

  • stránky Partnerství na strategické síti BiodivERsA
  • záznam Webináře s názvem “Learn more about the European Partnership on Biodiversity”
  • návrh koncepce evropského Partnerství pro biodiverzituVíce informací o Evropských partnerstvích

Evropská partnerství a jejich výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného partnerství a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.