QuantERA Call 2021: Příjem návrhů projektů do 13. 5. 2021

Rádi bychom informovali všechny zájemce o účast v mezinárodní výzvě QuantERA ll Call 2021, že termín pro příjem návrhů projektů končí 13. 5. 2021, 17:00 SEČ. QuantERA II je součástí ERA-NET cofundových výzev a je zaměřena na multidisciplinární projekty s výrazným potenciálem pro rozvoj kvantových technologií v Evropě, a to včetně odblokování jejich průmyslového využití.

Koordinátor projektu podává návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného na tomto odkazu.

Technologická agentura ČR (TA ČR) ve výzvě QuantERA II Call 2021 podpoří české uchazeče, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu (Applied Quantum Science – AQS).

Český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu posílá doklady k prokázání způsobilosti prostřednictvím své datové schránky do datové schránky Technologické agentury ČR (TA ČR) do 13. 5. 2021, 17:00 SEČ.

Čeští uchazeči ve výzvě QuantERA Call 2021 dokládají: 

  • čestné prohlášení za uchazeče,
  • TA CR Application Form,
  • účetní závěrky za roky 2017, 2018, 2019 (nutné doložit pouze v případě, že nejsou zveřejněné ve Veřejném rejstříku, doložení není povinné pro výzkumné organizace),
  • průzkum trhu a patentovou rešerši, v případě, že je v projektu plánovaný výsledek typu “Patent”,
  • potvrzení certifikačního orgánu, v případě, že je v projektu plánovaný výsledek typu “NmetS”.

Uchazeč do pole “VĚC” uvede: „Horizon2020 – QuantERA ll Call 2021 – prokázání způsobilosti – akronym projektu”.

ID datové schránky: afth9xp

Další informace a všechny aktuální dokumenty k výzvě naleznete na tomto odkazu.