Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
pravděpodobně prosinec 2021
Alokace
1 000 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
1 000 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
podnik, výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
12. 3. 2021 - 13. 5. 2021

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Příručky

Pravidla pro publicitu
Příručka Vše o QuantERA II Call 2021
Dokumenty pro české uchazeče

Všeobecné podmínky v6
Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET Cofundech
Národní podmínky pro českého uchazeče QuantERA Call 2021
Povinné přílohy českého uchazeče

TA CR Application Form_QuantERA II Call 2021_v2
Čestné prohlášení za uchazeče
Formulář pro druh výsledku NmetS
Oficiální dokumenty výzvy

Call Announcement QuantERA ll Call 2021
Pre-proposal Form QuantERA II Call 2021
Full Proposal Form QunatERA II Call 2021
Financial Form QuantERA II Call 2021
Leaflet QuantERA II Call 2021
Další

Nařízení komise
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Rozhodnutí o poskytnutí podpory – ERA-NET Cofund – aktualizováno ke dni 6. 10. 2021
Smlouva o poskytnutí podpory_ERA-NET Cofund – aktualizováno ke dni 6. 10. 2021
Prezentace z webináře QuantERA Call 2021_TA ČR a MŠMT

Výzva je uzavřena.

Prezentace z národního webináře, který pořádala TA ČR s MŠMT, je dostupná zde.
Všechny dokumenty z mezinárodního webináře “Proposers Day”, který pořádala QuantERA II, najdete na tomto odkazu.

TA ČR ve výzvě QuantERA II Call 2021 podpoří pouze ty české uchazeče, kteří se zapojí do projektů zaměřených na aplikovaný výzkum. České uchazeče zapojené do projektů základního výzkumu podpoří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Mezinárodní výzva QuantERA II Call 2021 podporuje výzkum v oblasti kvantových technologií. 

Témata výzvy:

  • Quantum Phenomena and Resources (základní výzkum),
  • Applied Quantum Science (aplikovaný výzkum).

Od mezinárodních výzkumných konsorcií se přitom očekává, že budou své výzkumné aktivity směřovat na alespoň jednu z následujících oblastí:

  1. Quantum communication;
  2. Quantum simulation;
  3. Quantum computation;
  4. Quantum information science;
  5. Quantum metrology sensing and imaging.

Velikost projektového konsorcia:

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi nezávislými subjekty z nejméně tří zemí zapojených do výzvy. Standardní velikost konsorcia je tři až šest partnerů.

Pro hledání zahraničních partnerů mohou zájemci využít specializovaný Partner Search Tool. TA ČR nabízí pro hledání partnerů také TA ČR Partnering Tool.

Seznam zemí, které předběžne projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie (FNRS, FWO), Bulharsko (BNSF), Česká republika (MŠMT, TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Chorvatsko (HRZZ), Irsko (SFI), Itálie (CNR, INFN, MIUR), Izrael (Innovation Auth), Lotyšsko (VIAA), Litva (RCL), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Malta (MFIN), Německo (DFG, BMBF), Norsko (RCN), Polsko (NCBR, NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FFG, FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI), Švédsko (VR), Švýcarsko (SNFS), Turecko (TUBITAK).

Pravidla výzvy

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Tato pravidla budou stanovena v dokumentu Call Announcement. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (podprogramu 1), ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty v rámci mezinárodních projektů. TA ČR na výzvu alokovala 1 000 000 €. Více informací o národních podmínkách naleznete v sekci Dokumenty výše.

Oficiální stránka výzvy: www.quantera.eu
Hledání partnerů: Partner Search Tool
TA ČR Partnering Tool

Novinky

QuantERA ll Call 2021: Výsledky mezinárodní výzvy
28. 1. 2022
- Do mezinárodní výzvy QuantERA ll Call 2021, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti kvantových technologii, se přihlásilo celkem 19 českých…
QuantERA ll Call 2021: Příjem úplných návrhů projektů do 15. 9. 2021
3. 8. 2021
- Hodnocení první fáze mezinárodní výzvy QuantERA ll Call 2021 bylo ukončeno. Projekty, které postoupily do další fáze (full proposals), byly…