QuantERA ll Call 2021: Příjem úplných návrhů projektů do 15. 9. 2021

Hodnocení první fáze mezinárodní výzvy QuantERA ll Call 2021 bylo ukončeno. Projekty, které postoupily do další fáze (full proposals), byly sekretariátem vyzváni k vypracování úplných návrhů projektů. Termín pro příjem full proposals končí 15. 9. 2021, 17:00 SEČ

Koordinátor projektu podává full proposal prostřednictvím mezinárodního elektronického systému, který bude dostupný na oficiální webové stránce výzvy zde.

Uchazeče bychom rádi upozornili na to, že Technologická agentura ČR (TA ČR) je spolu s několika dalšími agenturami* zařazena do skupiny poskytovatelů, jimž hrozí riziko nedostatečného čerpání rozpočtu. Koordinátoři úspěšných projektových konsorcií proto mohou během přípravy full proposals oslovit výzkumníky z těchto zemí a nabídnout jim připojení se k projektu. Připojení nového partnera však musí prokazatelně vést ke zvýšení kvality projektu a posílení projektového konsorcia.

TA ČR dodatečné připojení českých uchazečů ve fázi full proposals umožňuje. V takovém případě musí oslovení čeští uchazeči doložit TA ČR povinné přílohy ve stejném termínu jako je termín pro podání full proposals, tedy 15. 9. 2021.

Povinné přílohy k prokázání způsobilosti (ke stažení zde v sekci  “Dokumenty”):

  • Čestné prohlášení za uchazeče;
  • TA CR Application Form;
  • účetní závěrky za roky 2017, 2018, 2019;
  • povinné přílohy k výsledkům (platí pouze pro výsledky druhu P a NmetS” ).

Uchazeč do pole “VĚC” uvede: „Horizon2020 – QuantERA II Call 2021 – prokázání způsobilosti – akronym projektu.”

ID datové schránky TA ČR: afth9xp

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.quantera.eu a www.tacr.cz.

_____________

*HRZZ (Chorvatsko), ETAg (Estonsko), MFIN (Malta), SFI (Irsko), VIAA (Lotyšsko), SAS (Slovensko)