Seminář pro uchazeče k 2. VS Programu Prostředí pro život - podprogram 3 "Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy"

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) spolu s Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP”) pořádají seminář po vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život – podprogram 3, který se uskuteční 5. prosince 2019 v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6, zasedací místnost č. 043) od 10:00 do 12:00 hodin.

Na semináři Vás seznámíme s podmínkami veřejné soutěže, strukturou projektu a informačním systémem pro podání projektu. V jedné části semináře vysvětlíme vazbu budoucích projektů na zadaná výzkumná témata se zadanými výzkumnými tématy MŽP. Detailní informace k zadaným výzkumným tématům (dle vyhlášení této veřejné soutěže) se dozvíte na samostatných seminářích, o kterých Vás budeme včas informovat.

Prezentace a videozáznam ze semináře k 2. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život  podprogram 3 následně zveřejníme na těchto stránkách.

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE.

Ve dnech 9. – 11. prosince 2019 proběhnou tematicky zaměřené semináře k výzkumným tématům 2. veřejné soutěže programu Prostředí pro život (naleznete zde jako přílohy č. 2 – 8 Zadávací dokumentace). Tyto semináře proběhnou na Ministerstvu životního prostředí. Pro registraci Vaší účasti kontaktujte Ing. Olgu Hajdovou na e-mailové adrese olga.hajdova@mzp.cz.

Přehled časů a termínů, kdy se budou výzkumná témata projednávat:

DatumČasMístnostTéma
9. 12. 20199:00 – 10:30432 7 – Socioekonomický výzkum
10:30 – 12:004323 – Ovzduší a klima
13:00 – 15:004321 – Sucho a změna klimatu v širších souvislostech
15:00 – 16:304322 – Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu
10. 12. 201914:00 – 15:309005 – Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity
11. 12. 20199:00 – 10:300506 – Horninové prostředí a suroviny
10:30 – 12:000504 – Odpadové a oběhové hospodářství, environmentální bezpečnost

Zápis z tematických seminářů Ministerstva životního prostředí naleznete ZDE.